www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษี

(1/1)

พงษ์ศักดิ์:
รบกวนสอบถามครับ ถ้ากิจการเคยออกใบกำกับภาษีแบบออกจากคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ ในกระดาษ ขาว A 4 ธรรมดาครับ แต่ตอนนี้จะเปลี่ยนมาใช้แบบสั่งพิมพ์เพื่อออกเอกสารเป็นชุดครับ โดยการรันเลขที่ใบกำกับภาษีจะต่อเนื่องกันมาครับ เปลี่ยนแค่แบบฟอร์ม ไม่ทราบว่าต้องแจ้งสรรพากรหรือมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างใดหรือไม่ครับ

ตะวัน:
ไม่ต้องแจ้งคร๊าบ ปฏิบัติการได้เลยคร๊าบ

town:
ครับไม่ต้องแจ้ง  ขอยืนยันนอนยันด้วยคน  แม้จะไม่รันเลขที่ใบกำกับต่อเนื่อง  ก็ไม่ต้องแจ้งเช่นกันครับ  

007:
ต้องแจ้งให้ฝ่ายบัญชีทราบขอรับ5 5 5 5 5

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม