www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การออกบิลภาษีค่ะ

(1/1)

ออม:
ทางร้าน (หจก.)ได้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า และประปา

เหมาทั้งค่าของและค่าแรงค่ะ เราสามารถออกรายการในบิลเป็น ค่าจ้างเหมาติดตั้ง ได้เลยไหมค่ะ หรือว่าต้องแยกรายการสินค้าและค่าติดตั้งต่างหาก และต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้องค่ะ

นานาจิตตัง:
จะออกบิลเป็นยอดรวมก็ได้ค่ะ แต่ถ้าออกเป็นค่าจ้างเหมา

ติดตั้งยอดเดียวจะทำให้เราถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เยอะค่ะ

แนะนำให้ออกบิลแยกค่าแรง และ ค่าของต่างหากดีกว่าค่ะ

จะทำให้ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายลดลงค่ะ

นานาจิตตัง:
จะออกบิลเป็นยอดรวมก็ได้ค่ะ แต่ถ้าออกเป็นค่าจ้างเหมา

ติดตั้งยอดเดียวจะทำให้เราถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เยอะค่ะ

แนะนำให้ออกบิลแยกค่าแรง และ ค่าของต่างหากดีกว่าค่ะ

จะทำให้ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายลดลงค่ะ

ta:
การแก้ไขเลขที่เอกสารหลังยื่นภาษีแล้วทำได้ไหม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม