www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจัดทำ Stock สินค้าคงเหลือในโรงงานทำอย่างไร

<< < (5/5)

มังคุดแก้วย:
ที่บริษัท ใช้โปรแกรม mac-5 โปรแกรมจะตัดสต๊อกให้ และเราเลือกให้สินคา้ค้างในสต็อก เท่ารัย ได้ด้วยก็สะดวกดี

นัท:
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสิคะ ไม่เห็นจะยากเลย

086 4100475

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม