www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจัดทำ Stock สินค้าคงเหลือในโรงงานทำอย่างไร

(1/5) > >>

Nicky:
โรงงานเพิ่งเปิดใหม่ค่ะ  เมื่อก่อนไม่มีคนคุมสินค้าและวัตถุดิบ  ที่บริษัทเป็นที่ทำเกี่ยวกับเครื่องจักร มีอุปกรณพร้อมชิ้นส่วนหลายชนิด อยากทราบว่ามีใครพอที่จะแนะนำวิธีการจัดทำ stock สินค้าได้โดยไม่ยุ่งยากบ้างไหมคะ (พอดีไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทำ Stock สินค้ามาก่อนค่ะ (ขอบคุณค่ะ)

อ้วน:
1.  ให้ทำความเข้าใจถึงสินค้าสำเร็จรูปของกิจการก่อนครับว่า  มีกี่ชนิด  กี่ประเภท  กี่ขนาด  เพื่อจัดทำการแบ่งแยกและกำหนดรหัสของสินค้าสำเร็จรูปออกมาเป็นแต่ละตัว2.  เมื่อได้รหัสสินค้าสำเร็จรูปแล้ว  ก็มาพิจารณาต่อครับว่า  ในสินค้าสำเร็จรูปแต่ละตัว  จะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง  ก็มาดูครับว่าวัตถุดิบมีกี่ชนิด  กี่ประเภท  กี่ขนาด  เพื่อจัดทำการแบ่งแยกและกำหนดรหัสของวัตถุดิบออกมาเป็นแต่ละตัว3.  จากสองขั้นตอนข้างต้น  คุณ Nicky ก็จะได้รหัสทั้งสินค้าสำเร็จรูป และ รหัสวัตถุดิบ แล้วครับ4.  ก็ให้นำรหัสเหล่านี้มาจัดทำ Stock Card ครับ  ส่วนจะทำด้วยมือ หรือทำด้วยคอมพิวเตอร์  ก็แล้วแต่ความถนัดครับ5.  ซึ่งหลักการทำ Stock Card  ก็จะมี  3  ช่องหลักๆในส่วนที่เป็นปริมาณ  กล่าวคือ  ช่องปริมาณรับ  ช่องปริมาณจ่าย  และช่องปริมาณคงเหลือ  6.  โดยเราจะบันทึกปริมาณของตามเอกสารครับ  เช่น

-  ช่องปริมาณรับ  จะมาจากเอกสารซื้อ  เช่น  ใบส่งของ , ใบกำกับภาษีซื้อ  เป็นต้น

-  ช่องปริมาณจ่าย  จะตัดออกจากเอกสารดังนี้  ใบเบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต , ใบกำกับภาษีขาย เป็นต้น

-  ช่องปริมาณคงเหลือ  จะเป็นการคำนวณมาจากช่องรับ - ช่องจ่าย  จึงออกผลลัพธ์มาเป็นยอดคงเหลือครับ7.  หลักการก็มีประมาณนี้ครับ  แต่ต้องพยายามเน้นในเรื่องของเอกสารให้สมบูรณ์นะครับ  ถ้าไม่มีเอกสาร  Stock  ก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งสิ้นครับ

yoyowit2:
ไครเก่งเรื่องสต็อกบ่างงับผผมเพื่องมาทำเกี่ยวกลับสต็อกคับ

lek:
ค่ะ mail มาถามได้ค่ะ  

tuan_s@hotmail.com

นุกนิก:
อยากทราบขั้นตอนการทำบัญชีสต๊อกค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม