www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจ

(1/1)

น้อย:
ธุรกิจพาณิชยกรรม ความหมายคืออะไร

ตะวัน:
เป็นธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปค่ะ

007:
TRADING ครับ

น้อย:
ขายอสังหาใช่ไหมค่ะ

อ้วน:
ที่คุณน้อยถาม  ทำให้ผมนึกถึงวัตถุประสงค์ของกรมพัฒนาธุรกิจที่จะทำเป็นแบบวัตถุประสงค์สำเร็จรูป จำนวน 20 กว่าข้อ  ตามแบบต่างๆ เช่น  แบบ ว.1  จะเป็นวัตถุประสงค์ประกอบพาณิชย์กรรม  ซึ่งวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประกอบกิจการค้าต่างๆ เป็นสำคัญ  ผมจึงมองว่าธุรกิจพาณิชยกรรม  ก็คือการประกอบกิจการค้า  เป็นหลักครับ  ไม่ว่าจะค้าอะไรก็ตามรวมถึงค้าอสังหาริมทรัพย์ด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม