www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเสื่อมอุปกรณ์

(1/1)

:
บริษัทเริ่มทำการเดือน มกราคม แต่เข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ เดือน มีนาคม แต่ระหว่างเดือน มกราคม บริษัท ได้มีการซื้อสินทรัพย์เข้ามาใช้งาน แต่เวลาลงบัญชีจะบันทึก เป็นสินทรัพย์ และ VATบวกกับ หรือควรจะลงบัญชีเป็นสินทรัพย์ทั้งจำนวน แต่เวลาคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวควรจะใช้ยอดไหนในการคำนวน.คะ

ตะวัน:
กิจการที่ยังไม่ได้เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อที่ซื้อทรัพย์สินสินค้าหรือค่าใช้จ่ายถือเป็นต้นทุนทรัพย์สิน,สินค้าและค่าใช้จ่ายได้ ดังนั้น ภาษีซื้อที่ซื้อทรัพย์สินจึงต้องรวมเป็นต้นทุนทรัพย์สินเพื่อคิดค่าเสื่อมราคาด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม