www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจโรงแรม

(1/2) > >>

ก้อย:
1.ถ้ากำลังก่อสร้างโรงแรมเพิ่งจ้างผู้รับเหมาตอกเสาเข็ม จดทะเบียน เดือน 4/05 และจะจด Vat เดือน 09/06 และจะต้องยื่น ภ.พ 01 ใช่ไหม และเราจะสามารถขอคืนภาษี ภาษีของเดือน 3-8/06 ได้ไหม

2. ถ้าเราจดทะเบียนซึ่งมิได้เป็นที่ประกอบการของเรา  ขอที่อยุ่ของบริษัทอื่นจดทะเบียนแทน    ถ้าเราจะจด Vat ของบริษัทเราเองซึ่งจะมีประกอบการ 2 แห่ง แบบนี้เราใช้ แบบ  ภ.พ 01 ใช้จดเป็นสาขาใช่ไหม

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

ตะวัน:
1.เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.01 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว จะมีการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) ให้ ซึ่งจะมีผลให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นไป

กรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เพียงแห่งเดียว แต่กรมสรรพากรจะออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ให้แก่สถานประกอบการทุกแห่ง โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องนำใบทะเบียนดังกล่าวไปแสดงไว้ ณ สถานประกอบการแต่ละแห่งในสถานที่ที่เห็นได้ง่ายและเปิดเผย

กรณีที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ซึ่งใบแทนดังกล่าวถือเป็นใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสรุปว่า ภาษีซื้อจะเคลมได้ต่อเมื่อวันที่ที่ปรากฎในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ แบบ ภพ 20 นั้นเอง ฉะนั้นภาษีซื้อตั้งแต่เดือน 3-8/06 จึงขอคืนไม่ได้ค่ะ2.ตามข้อ 1 คงเข้าใจแล้วนะคะ แต่ทางที่ดีน่าจะย้ายสถานประกอบการไปที่บริษัทเราเป็นที่เดียวแล้วก็ค่อยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่ดีกว่าหรือคะ

ก้อย:
แต่บ้านเลขที่ของบริษัทเราไม่มี ตอนซื้อเป็นที่ดินเปล่าช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ตะวัน:
คุณก้อยก็ไปทำเรื่องขอบ้านเลขที่ที่สำนักงานเขตก่อนซิคะเพราะเวลาขอใช้น้ำไฟจะได้ไม่ยุ่งนะคะ จริงๆแล้วเริ่มขอได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างก็ได้นี่คะ

a-man:
ตอนเรามีใบอนุญาติก่อสร้าง  ก็สามารถไปขอบ้านเลขที่ชั่วคราว  เพื่อขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาชั่วคราวได้ครับ  โดยติดต่อขอบ้านเลขที่ชั่วคราวที่สำนักงานเขตที่สถานก่อสร้างตั้งอยู่  แล้วนำหลักฐานไปขอใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าและน้ำประปาที่การประปาเขต  ส่วนเอกสารหลักฐานให้ติดต่อสอบถามแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม