www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

(1/1)

เกรซ:
ขอตัวอย่างหนังสือรับรองพนักงานต้องการเอาไปใช้ค้ำประกันในการสมัครงานของญาติ

ตะวัน:
เคยเห็นแต่ทางบริษัทฯผู้รับสมัครเค้าจะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะ พอดีไม่ได้สมัครงานมานานๆๆๆแล้วอ่ะ

007:
ลองเอาไปดัดแปลงดูนะครับวันที่ .....................หนังสือรับรองบริษัท ……………………………….  ขอรับรองว่า  นาย.......................................  ได้ทำงานกับบริษัทฯในตำแหน่ง ...........  ตั้งแต่วันที่  ............................. ถึง ...................................บริษัทฯ ขอรับรองว่า  .......................................  ปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง  มีความตั้งใจในการเรียนรู้งาน  มีความประพฤติเรียบร้อย  ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี  และมีผลการทำงานเป็นที่น่าพอใจ

บริษัท ..........................................

(........................................)

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร.  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม