www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้นทุนมาตรฐาน

(1/1)

ศักดิ์ชาย:
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนมาตรฐานครับ บริษัทที่ผมทำงานอยู่นั้นทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายครับ โดยใช้ระบบต้นทุนมาตรฐานในการประมาณค่าแรงและโสหุ้ยการผลิตทั้งระบบเพื่อบันทึกราคาสินค้าที่ผลิตก่อนครับ โดยในแต่ละเดือนก็จะเกิดผลแตกต่าง (variance) ครับ อาจน้อยไปหรือมากไปกว่าที่ประมาณเป็นมาตรฐานไว้ ไม่ทราบว่าผลต่างนี้ ผมสามารถปรับปรุงบัญชีเพื่อปรับปรุงสินค้าคงเหลือปลายงวดให้ต้นทุนในแต่ละเดือนออกมาตามจริงโดยที่ถ้าเกิดผลที่ประมาณมากไปทำให้ยอดสินค้าคงเหลือสูงไป ผมสามารถปรับบัญชีเพื่อให้มีผลทำให้สินค้าคงเหลือลดลงตามต้นทุนจริงได้หรือไม่ครับ ผิดหลักการบัญชีและสรรพากรหรือไม่ครับตะวัน:
ได้นะไม่น่าผิด เรายังทำเลย(เข้าข้างตัวเอง) เอแต่คุณใช้ระบบ PERPETUAL เหรอคะ

ศักดิ์ชาย:
ขอบคุณครับคุณตะวัน ผมใช้ระบบ Periodic ครับ โดยจะมีการเทียบ Variance กันทุกสิ้นเดือนครับ ไม่ทราบว่า มีท่านใดให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกไหมครับ

007:
ผมว่าการใช้ต้นทุนมาตรฐานเพื่อเป็นการควบคุมประสิทธิภาพภายใน ดังนั้นเมื่อทราบต้นทุนจริงแล้ว ต้องนำผลต่างไปปรับกับบัญชีต้นทุนขายและบัญชีสินค้าคงเหลือครับ

TaChat:
ควรพิจารณาว่าส่วนต่างนั้นเกิดจากขั้นตอนใดของกระบวนการเกิดสินค้า

เช่น หากมีส่วนต่างที่เป็นสินค้าคงเหลือก็ปรับเข้าไปในสินค้าคงเหลือสิ้นงวด

แต่ หากส่วนต่างนั้นรวมอยู่ในสินค้าที่ขายไปแล้วก็ควรปรับปรุงเข้าเป็นต้นทุนสินค้า

(ซึ่งคงยากที่จะพิสูจน์ได้... หรือป่าว????)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม