www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทใหม่

(1/1)

อ้อ:
1/5/2005 ถ้าเราก่อสร้างอยู่มีค่าใช้จ่ายที่มี VAt แต่พอมาวันที่ 1/9/2006 จด Vat แบบนี้สามารถเครม Vat ได้ตั้งแต่เมื่อไร เพราะเราต้องการขอคือภาษี

007:
เคลม VAT ได้ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (วันที่ใน ภพ.01) ก่อนหน้านั้นถือว่าวางแผนไม่ดีครับ  เสียดายจัง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม