www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รบกวนตอบคำถามหน่อยค่ะ

(1/1)

phoolsin:
การวางแผนภาษีเกี่ยวกับภัตตาคาร ดังนี้

-การวางแผนภาษีอากรเพื่อเริ่มกิจการ

-การวางแผนภาษีอากรด้านรายจ่าย

-การวางแผนภาษีอากรด้านรายได้

-การวางแผนภาษีอากรด้านทรัพย์สินและหนี้สิน

-การวางแผนภาษีอากรด้านหน้าที่ทางภาษี

ตะวัน:
ตามลิงค์ที่คุณอ้วนตอบไว้นะคะ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=143&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม