www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จดเลิกบริษัท

(1/3) > >>

แมว:
จอทะเบียนเลิกบริษัท ได้ข่าวว่าให้แจ้งได้ที่สรรพากรเขต หรือ สรรพากรพื้นที่ จำไม่ได้ค่ะ ใครมีความรู้บ้างค่ะ

town:
ถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ให้แจ้งที่สรรพากรพื้นที่  เหมือนตอนที่เราจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคร๊าบ  ส่วนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีไว้คืนเมื่อจะเสร็จสิ้นชำระบัญชีจ๊ะ ... ขอบอก

007:
ชอบคุณ TOWN ที่ตอบแบบติดตลกจัง

แมว:
จดเลิกบริษัท น่ะ ไม่ใช่จดเลิกภาษีมุลค่าเพิ่ม น่ะ นั่นคือหมายความว่า ไม่ต้องไมการแจ้งอะไรที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช่หรือไม่

ตะวัน:
ก่อนอื่นคุณต้องไปที่กรมพัฒนาธุรกิจไปขอแบบฟอร์มมาดังนี้เลิกบริษัท

คำขอ : แบบ ลช. 1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช. 1)

รายการ : แบบ ลช.2

เอกสารประกอบรายการ : -

เอกสารประกอบ

คำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ใช้ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิก)

สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกและครั้งหลังซึ่งมีมติให้เลิกบริษัท โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน บริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท ลงชื่อรับรองความถูกต้อง (เฉพาะกรณีผู้ชำระบัญชีมิใช่กรรมการผู้มีอำนาจ คนใดคนหนึ่งในจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท ตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท)

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ดูคำแนะนำและตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกบริษัท

แก้ไขเพิ่มเติมการเลิกและชำระบัญชีของบริษัท

คำขอ : แบบ ลช.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช. 1)

รายการ : แบบ ลช.2

เอกสารประกอบรายการ : -

เอกสารประกอบ

คำสั่งศาลให้เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี หรือกำหนดอำนาจผู้ชำระบัญชี (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ดูตัวอย่างการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมการเลิกบริษัท

เสร็จการชำระบัญชีบริษัท

คำขอ : แบบ ลช.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช. 1)

รายการ : แบบ ลช.5

เอกสารประกอบรายการ

แบบ ลช.3 พร้อมเอกสารประกอบ

แบบ ลช.6

เอกสารประกอบ

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ดูคำแนะนำและตัวอย่างการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัท

 

เมื่อแจ้งปิดบริษัททางกรมฯจะออกเอกสารหนังสือรับรองว่าเลิกบริษัทแล้วแต่ยังไม่ได้ลงวันที่ชำระบัญชี ให้นำเอกสารดังกล่าวไปทั่สรรพากรพื้นที่เพื่อแจ้งเลิกบริษัทถ้าบริษัทอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อยกเลิกเรียบร้อยแล้วจะต้องยื่นแบบ ภพ.30 ไปจนกว่าจะมีหนังสือจากกรมสรรพากรแจ้งมาให้หยุดยื่นได้แสดงว่าภาระสิ้นสุดกับกรมสรรพากร อาจจะกินเวลาเป็นปีๆเลยนะถ้าลืมยื่นระวังค่าปรับแบบฟอร์มต่างๆไปขอซื้อได้ที่กรมพัฒน์ฯหรือโหลดจากเวบของกรมพัฒน์ก็ได้ค่ะหรือถ้าคุณแมวจะทำเรื่องเองก็มีคู่มือการจดเลิกและชำระบัญชีซึ่งหาซื้อได้ที่กรมพัฒน์แต่อยู่ชั้นไหนไม่รู้ได้นะจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม