www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลูกหนี้

(1/2) > >>

น้อย:
การตอบข้อมูลลูกค้าในกรณี ตามหนี้ ถ้าลูกค้าจ่ายเงินไม่ ตรง งวด แล้วลูกค้า บอกว่าขอ จ่ายเช็คล่วงหน้า ถ้าไม่ให้จะใช้ที่อื่น  แต่เราไม่ยอมรับ จะมีวิธิพูดอย่างไร กับลูกค้าเพราะเรายังต้องการลูกค้าอยู่

12:
ลองคุยกับลูกค้าว่า ขอให้จ่ายบางส่วนเป็นเงินสดหรือเช็คที่ลงวันที่ปัจจุบัน และอีกส่วนจ่ายเช็คล่วงหน้าก็ได้ แต่ถ้าลูกค้ารายนี้มีเครดิตไม่ดี ก็พยายามหาลูกค้าที่ดีกว่ารายเก่าจะไม่ดีกว่าหรือ (ไม่เสี่ยงจนเกินไป)

town:
ต้องขออภัยจริงๆ ครับ  ที่ตอนนี้บริษัทๆ มีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาร่วมบริหาร  ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการขายของบริษัทฯ  โดยจะจำกัดวงเงิน และวิธีการจ่ายชำระใหม่ทั้งหมด เพื่อแก้ปัญหาหนี้สูญ เนื่องจากในอดีตมีประวัติหนี้เสียของลูกค้าเป็นจำนวนมาก  ผมเป็นแค่พนักงานไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ  จึงขอรบกวนคุณลูกค้าช่วยทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  ถึงผู้บริหารถึงเงื่อนไขในการจ่ายชำระที่คุณลูกค้าต้องการจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้า  ถ้าผู้ใหญ่อนุมัติ  ผมก็จะได้ไม่ลำบากใจ  เพราะอย่างไรคุณลูกค้าก็เป็นลูกค้าเก่าแก่กับทางเรา  ผมก็อยากจะขายสินค้าให้คุณลูกค้า  แต่ติดที่ผมไม่มีอำนาจตัดสินใจ  ต้องขอโทษจริงๆ ด้วยครับ  ถ้าคุณลูกค้าทำหนังสือเสร็จแล้ว  ไม่สะดวกที่จะส่งมาทางบริษัท  ก็แจ้งมาทางผมก็ได้  ผมจะรีบประสานในจุดนี้ให้ครับ  อย่างไรก็อย่าลืมแวะมาดูสินค้าใหม่ๆ ที่จะเข้ามาอีกไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับ  ขอบคุณมากครับ

007:
เนียนจังนะ พ่อคุ๊ณ....

ตะวัน:
แหม คุณ town เป็น ผจก.ฝ่ายขายและการตลาดหรือนี่ แล้วทำไมตอบปัญหาทางบัญชีได้เก่งจัง คนอย่างนี้ซิที่ชาติต้องการ จริงมั๊ยคุณ 007

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม