www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายหุ้น

(1/1)

วิมล:
บริษัท เอกชนทั่วไป สามารถขายหุ้นต่ำกว่าราคามูลค่าได้หรือไม่คะ

ตะวัน:
.การขายหุ้นไม่ควรขายในราคาตำกว่า ราคาตามบัญชี.เพราะคุณอาจถูกสรรพากรประเมินตาม มาตรา 65ทวิ(4)ได้ค่ะ

town:
สามารถครับ  สามารถ  แต่อาจจะถูกประเมินตามที่คุณตะวันชี้แจงครับ

007:
2 ท่านนี้ ความรู้เยอะสุดๆ เลยนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม