www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

โรงแรม

(1/2) > >>

น้อย:
ธุรกิจโรงแรม ค่า Limousine สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่ และค่า Laundry สามารถหัก ณ ที่ จ่ายได้หรือไม่

007:
ลองดูกระทู้นี้นะครับhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=518&c=actน้อย:
ธุรกิจโรงแรม เกียวกับ งานจัดเลี้ยง เรามีจัดห้องจัดเลี้ยงไว้สัมมนาและงานแต่งงาน แบบนี้สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่ และลูกค้ามาเช่าคอมพิวเตอร์ แบบนี้ต้องมี Vat หรือไม่ และหัก ได้กี่ %

town:
1.  ผมเองก็ยังงงอยู่เลยครับ  แต่อยากให้คุณน้อยลองอ่านกระทู้นี้ดูครับ  

1. กิจการรีสอร์ท ที่มีการให้บริการอื่นนอกจาก ค่าที่พักและอาหารเครื่องดื่มแล้ว ถือว่าเป็นบริการที่จะต้องมีการหัก ณ ที่จ่ายตาม ท.ป.4/2528 ถ้ามีการแจงรายะละเอียดออกมาให้เห็นเป็นรายการ เช่น

ค่าที่พัก .....

ค่าอาหารและเครื่องดื่ม .....

ค่าซักรีด .....

ค่าเช่าเรือ ......

ค่าโทรศัพท์ .....

แต่จะเป็นการหัก ณ ที่จ่ายเฉพาะส่วนที่ไม่ใช่เป็นค่าที่พัก และค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงครับ ซึ่งได้มีการแสดงความเห็นไว้แล้วในกระทู้ 518 ครับ

ส่วนค่าโทรศัพท์ ก็จะหัก ณ ที่จ่ายไว้ 3% ครับ2. ดังนั้นถ้าจะไม่หัก ณ ที่จ่ายมีอยู่ 2 กรณีครับ

2.1 ไม่แสดงรายการแบบแจงรายละเอียดให้เห็น เพียงแต่ระบุว่าเป็นค่าที่พัก และ ค่าอาหาร เท่านั้นครับ

2.2 ถ้าผู้จ่ายเงินเป็นบุคคลธรรมดา ก็ไม่มีสิทธิ์หัก ณ ที่จ่ายนะครับ ( ย้ำผู้จ่ายที่จะหัก ณ ที่จ่ายจะต้องเป็นนิติบุคคลครับ )

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=611&c=act2.  ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจที่ต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่ออยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เราก็มีสิทธิ์เครดิตภาษีซื้อ และต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ แต่ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 12/1

http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html3.  ผมลองคิดเอง แต่ขอคิดดังๆ นะ

-  ค่า Limousine  ถ้าแยกรายการชัดเจน  ก็น่าจะถือเป็นบริการ  ผู้จ่ายที่เป็นนิติบุคคลจึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%-  ค่า Laundry  ผมก็มองเหมือนกัน  ถ้าแยกรายการชัดเจน  ก็น่าจะถือเป็นบริการ  ผู้จ่ายที่เป็นนิติบุคคลจึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%-  ห้องจัดเลี้ยงสัมมนาและงานแต่งงาน  ถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงแรม  ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  เพราะผมเคยสอบถามวิทยากรตอนเข้าอบรมครับ  แต่ก็แยกไม่ค่อยออกเหมือนกันครับ-  เช่าคอมพิวเตอร์   ถ้าแยกรายการชัดเจน  ก็ถือเป็นค่าบริการ  ต้องเรียกเก็บ vat ในอัตราร้อยละ 7  และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 คร๊าบ

007:
เอ๋.........เช่า ไม่ 5% เหรอท่าน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม