www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่าย

(1/2) > >>

จอย:
1. ถ้าเราจ่ายให้บริษัทที่รับทำต่อเติมรถเช่นต่อเติมรถกระบะ แบบนี้สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่ เท่าไร

2.ถ้าเราจ่ายค่าติดตั้ง สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

3.ถ้าบริษัทนั้น หรือ บุคคลธรรมดา ไม่ให้หัก ณ ที่จ่ายจะทำอย่างไรดี แต่เราต้องการใช้บริษัทนั้นด้วย นะค่ะ และถ้าเราหัก และเรานำส่งเองได้ไหม

ช่วยแนะนำด้วยคะ และการตอบร้านค้า

ตะวัน:
1.ได้ค่ะ หักณ.ที่จ่ายได้ 3%

2.เหมือนข้อ 1

3.ต้องนำส่งภาษีเองค่ะ แต่เวลาคิดต้องนำภาษีที่เราออกให้ผู้รับมาเป็นฐานคำนวณภาษีด้วยนะคะ เช่น จ่ายค่าติดตั้ง 1000 บาท ต้องหักณ.ที่จ่าย 3% แต่ถ้าเราออกภาษีให้ผู้รับจะคำนวณดังนี้ภาษีออกให้ผู้รับเงิน = 1000*3/97 =30.93  บาท

อ้วน:
1.  ผมมองว่า  การต่อเติมรถกระบะ  น่าจะถือเป็นงานรับจ้าง  เพราะเป็นลักษณะของงานที่ต้องทำตามคำสั่งของลูกค้าครับ  ดังนั้นเมื่อมองเป็นงานรับจ้าง  ถ้าผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล  เมื่อจ่ายเงินก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  ครับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528   ดูข้อ   8  

http://www.rd.go.th/publish/14942.0.html2.  การจ่ายค่าติดตั้ง  ผมก็มองว่าเป็นงานบริการ  เมื่อผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล  ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  ครับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528   ดูข้อ   12/13.  ให้ออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนแล้วอย่าลืมนำส่งภาษีที่ออกแทนด้วยครับ  วิธีการคำนวณให้ดูจากกระทู้ที่  01164 ครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1164&c=act

 

เพิ่มเติมอีกซักนิดครับ  ถ้าเจอกรณีอย่างข้อ 3  พยายามจ่ายเป็นเช็ค หรือโอนผ่านทางธนาคาร  เพื่อจะได้มีหลักฐานการจ่ายเงินที่สามารถพิสูจน์ผู้รับเงินได้ครับ  ก็จะยิ่งทำให้เอกสารมีความสมบูรณ์ขึ้นครับ

จอย:
ถ้าจ่ายบุคคลธรรม ค่าติดตั้งต้องหักด้วยใช่ไหม

ถ้าชื้อแอร์พร้อมติดตั้งหักได้หรือไม่

ถ้าซื้อกระจกพร้อมติดตั้งหักได้หรือไม่

ถ้าซื้อท่อพร้อมติดตั้งหักได้หรือไม่

007:
ยินดีต้อนรับคุณตะวันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม