www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1/1)

จาริ:
เกลือ เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ถ้าได้รับการยกเว้น เวลาที่ลูกค้าเข้ามาซื้อจะต้องออกบิลอะไรให้

เจน:
ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน

007:
เกลือ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครับ

aaa:
หมูยอ กุนเชียง แหนมหมู ได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่

111:
ดิน,หิน,ทราย ได้รับการยกเว้นภาษมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ช่วยตอบที

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม