www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับทุนจดทะเบียน

(1/1)

นางเยาวลักษณ์ ต้อยปาน:
มีกฏหมายเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนอะไรบ้างหรือปล่าวค่ะว่า

ทุนจดทะเบียนห้ามต่ำกว่าหนี้สิน 7 เท่า ของหนี้สินที่มีอยู่ ณ.ปัจจุบัน

อ้วน:
เท่าที่ผมทราบ  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ไม่มีข้อกำหนดทุนจดทะเบียนห้ามต่ำกว่าหนี้สิน 7 เท่า ของหนี้สินที่มีอยู่ ณ.ปัจจุบัน  ครับ   ผมจึงเข้าใจเองว่าอาจจะเป็นหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อของทางธนาคารครับ

007:
ไม่มีหรอกนะ ผมทำมา 11 ปี ไม่เคยได้ยินเลย

ตะวัน:
อยากทราบว่า คุณเยาวลักษณ์ได้ข้อมูลนี้มาจากไหนกันน๊อ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม