สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook Best view with best view with google chrome
  • 03/07/2020 08:53:07 PM
  • ยินดีต้อนรับ,สู่บอร์ดบัญชี : www.avaccount.com : บุคคลทั่วไป
Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ถ้าท่านกำลังหาผู้สอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com


ผู้เขียน หัวข้อ: กรณีเปิดกิจการใหม่ต้องจัดระบบเอกสารอย่างไรครับ  (อ่าน 10867 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ae

  • บุคคลทั่วไป

เช่นการจัดแยกประเภทเอกสารอื่นๆ และเอกสารบัญชี ครับ

town

  • บุคคลทั่วไป

ลำดับที่   ชื่อแฟ้ม   รายละเอียดการจัดทำแฟ้ม   หมายเหตุ1   แฟ้มใบกำกับภาษีขาย   จัดทำแฟ้มใบกำกับภาษีขายโดยจัดเรียงตามเลขที่ใบกำกับภาษี โดยให้เรียงเลขที่ใบกำกับน้อยอยู่ข้างล่าง และให้เลขที่มากอยู่ข้างบน โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ    

2   แฟ้มใบกำกับภาษีซื้อ   จัดทำแฟ้มใบกำกับภาษีซื้อโดยจัดเรียงตามเลขที่ใบกำกับภาษี โดยให้เรียงวันที่ใบกำกับน้อยอยู่ข้างล่าง และให้วันที่มากอยู่ข้างบน โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ   

3   แฟ้มใบสำคัญจ่าย   จัดทำแฟ้มใบสำคัญจ่ายเฉพาะรายการที่เป็นรายการจ่ายเช็ค ตั้งแต่ยอดเงิน 1,000 บาทขึ้นไป โดยมีเอกสารหลักฐานในใบสำคัญจ่ายแต่ละใบดังนี้คือ

1. ใบวางบิล โดยมีรายละเอียดของเลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ที่จะทำการจ่าย มียอดรวมของใบแจ้งหนี้ทั้งหมด,ลายเซ็นต์ผู้รับวางบิล-ผู้วางบิล,ผู้อนุมัติการวางบิล วันที่รับวางบิล และวันที่วางบิล

2. ใบขอซื้อ แนบโดยมีรายละเอียดของรายการสินค้า , จำนวน , ราคา/หน่วย ,ราคารวม และยอดรวมทั้งหมดของใบขอซื้อแต่ละใบ พร้อมทั้งมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ

3. ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบกำกับภาษี มีรายละเอียด เลขที่ , วันที่ , รายการ , จำนวน , ราคา/หน่วย , ยอดรวมทั้งหมดของใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี พร้อมมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ   

4.   แฟ้มใบสำคัญรับ   จัดทำแฟ้มใบสำคัญรับไม่ว่าจะรับเป็นเช็คหรือเงินสด โดยแต่ละใบสำคัญรับจะมีเอกสารหลักฐานในการจัดทำดังนี้คือ

1. สำเนาใบรับวางบิลที่ไปวางบิลกับลูกค้าโดยจะมีรายละเอียดของ วันที่วางบิล , เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีขาย , ยอดเงินของบิลแต่ละใบ , ยอดรวมทั้งหมดของใบวางบิล , ผู้วางบิล , ผู้รับวางบิล พร้อมมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ

2. ใบทวงหนี้หรือ ใบกำกับภาษีขาย โดยจะเป็นยอดรายการสินค้า , ราคา/หน่วย , ยอดรวมของบิลแต่ละใบพร้อมมีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจ

3. ใบขอซื้อจากทางผู้ซื้อ

4. ใบเสร็จรับเงิน   

5.   แฟ้มเงินสดย่อย   จัดทำแฟ้มเงินสดย่อยโดยจัดตั้งวงเงินสดย่อยตามความเห็นชอบของกรรมการผู้มีอำนาจโดยการเบิกจ่ายแต่ละครั้งตั้งแต่ 500 บาทต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท โดยให้มีการจัดทำใบเบิกพร้อมทั้งให้มีลายเซ็นต์อนุมัติก่อนที่จะนำมาเบิกกับทางบัญชี

*หมายเหตุ โดยเอกสารแต่ละใบในแฟ้มเงินสดย่อยต้องมีเอกสารประกอบดั้งนี้

1.   ใบเสร็จการขอซื้อแต่ละครั้ง

2.   ใบขอเบิกเงิน มีลายเซ็นต์ผู้ขอเบิก

วัตถุประสงค์ที่เบิก และผู้อนุมัติ

* กรณีไม่มีใบเสร็จให้แนบบัตรประชาชนผู้เบิก พร้อมลายเซ็นต์การอนุมัติจากผู้บริหารหรือจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

   

6.   แฟ้มรายวันทั่วไป   เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับ

1.   การโอนเงินระหว่างธนาคาร

2.   การถอนเงินระหว่างธนาคาร

3.   การฝากเงินเข้า

4.   การรับเงินจากกรรมการ

5.   เงินยืมกรรมการ

6.   รายการปรับปรุงค้างจ่าย , ค้างเบิก   

7.   แฟ้มสำรองรอวางบิล (เราผู้ขาย)   * กรณียังไม่ได้ไปวางบิล

เอกสารที่เตรียมทำวางบิล

-   ใบสำเนาภาษีขายถ่ายแนบแยกแต่ละบริษัท

-   ใบสั่งซื้อจากลูกค้า

*หมายเหตุ ยอดเงินยังไม่ถึง เอกสารยังไม่ครบตามจำนวนที่จะวางบิล   

town

  • บุคคลทั่วไป

8.   แฟ้มสำรองรับวางบิล(เราผู้ซื้อ)   *กรณียังไม่ได้ไปรับวางบิล

เอกสารที่เตรียมทำรับวางบิล

-   ใบแจ้งหนี้/สำเนาใบกำกับภาษี

-   ใบขอซื้อจากบริษัทเรา

-   ใบสั่งซื้อจากบริษัทเรา

*หมายเหตุ ยอดเงินยังไม่ถึงงวดจ่าย เอกสารยังไม่ครบ , เอกสารยังไม่เรียบร้อย

9.     แฟ้มภาษี และประกันสังคม   จัดเก็บแฟ้มเรียงเป็น

-   ภ.ง.ด. 1

-   ภ.ง.ด. 3

-   ภ.ง.ด. 53

-   ภ.พ. 30

-   ประกันสังคม

โดยจัดเรียงเป็นหมวดและแต่ละหมวดเรียบเรียงเป็นเดือนโดยเรียงจากวันที่น้อยไปหาวันที่มากทำเป็นแฟ้ม ๆ ไป

10.   แฟ้มทะเบียนทรัพย์สิน   ต้องมีเอกสารหลักฐานแนบดังนี้คือ

1. สำเนาใบกำกับภาษีหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สิน โดยจัดเรียงตามวันที่ที่ซื้อ เรียงจากน้อยไปหามาก

2. ใบเซ็นต์อนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อทรัพย์สิน

11.   แฟ้มหนังสือรับรอง

การถูกหัก ณ ที่จ่าย   จัดเก็บเรียงตามวันที่ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เรียงจากวันที่น้อยไปหามาก โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ

12.   แฟ้มหนังสือรับรอง

การหัก ณ ที่จ่าย   จัดเก็บเรียงตามวันที่ที่หัก ณ ที่จ่าย เรียงจากวันที่น้อยไปหามาก โดยจัดเรียงเป็นเดือน ๆ

13.   แฟ้มเงินทดรองจ่าย   กรณีมีการ Advance เงินเป็นก้อนใหญ่ และเป็นการเบิกเงินที่อยู่นอกเหนือการเบิกเงินสดย่อย โดยให้มีใบปะหน้าคุมว่าใครมีการเคลียร์แล้ว หรือยังไม่ได้เคลียร์

14.    แฟ้มสินค้า   จัดให้มีเอกสารภายในแต่ละแฟ้มดังนี้คือ

1. ใบสั่งซื้อสินค้า

2. สำเนาใบกำกับภาษี โดยมีรายละเอียดของสินค้า , ราคา , ราคา/หน่วย และยอดรวมของสินค้า

3. ทะเบียนการคุมซื้อสินค้า

4. ใบส่งของ

*โดยเอกสารแต่ละใบต้องมีลายเซ็นต์การอนุมัติจากกรรมการผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง

หมายเหตุ  เป็นเพียงแนวทางนะครับ  ลองปรับใช้ให้เหมาะสมกับคุณ ae ดูครับ

ฮวด

  • บุคคลทั่วไป

การขอเปิดกิจการใหม่ต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้าง

หมูแฮม

  • บุคคลทั่วไป

การเข้าซื้อกิจการผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องจักร ต้องตรวจสอบเอกสาร และสินค้าอย่างไรค่ะ
 

+ ตอบด่วน

อบรมบัญชี CPD Online เก็บชั่วโมง CPD ได้
เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีได้ 7 ชั่วโมง หลักสูตรละ 500 บาท
ที่ www.thaicpdonline.com
PROMOTION ตอนนี้ไม่มีนะครับ

| สำนักงานบัญชี A&V |
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมายและทนายความ | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 5.099 วินาที กับ 22 คำสั่ง