www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทรัพย์สินสูญหาย

(1/1)

กาญจนา:
กรณีตรวจนับทรัพย์สินแล้วพบว่าทรัพย์สินสูญหายนั้น ในทางปฏิบัติ เราควรทำเรื่องอย่างไรคะ จึงจะถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษี (สามารถตัดค่าเสื่อมไปเรื่อยๆ จนครบกำหนดปีค่าเสื่อมได้หรือไม่คะ และจะมีปัญหาทางสรรพากรหรือไม่คะ)

เจน:
ไปแจ้งความแล้วนำใบแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีพร้อมถ่ายรูปของลักษณะสูญหายเช่นการงัดแงะต้องมีร่องรอยเป็นต้น แค่นี้ก็คงจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีได้แล้วล่ะ

town:
ครับก็เห็นตรงกับคุณเจน  ควรไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานพร้อมถ่ายรูปของลักษณะสูญหาย  และหากมีการทำประกันภัยไว้ด้วยก็ยิ่งดีครับ เพราะจะมีการเรียกร้องให้ทางประกันภัยชดใช้ค่าเสียหาย  แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็อย่าลืมทำรายงานการประชุมเพื่อขออนุมัติการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่สูญหายด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม