www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทซื้อคอนโด ผ่อนเป็นงวดๆ

(1/1)

น้อง:
บริษัทซื้อคอนโดเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย บริษัท ต้องลงบัญชีอย่างไรคะ มีการดาวน์ และผ่อนเป็นงวดๆ

town:
รบกวนคุณน้องช่วยอธิบายการซื้อคอนโดเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย  

-  ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างไรครับ  หรือให้ใครพักอาศัย

-  มีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างใครกับใครอย่างไร  

-  แบ่งเงื่อนไขการจ่ายชำระเป็นอย่างไร  

-  กำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินเมื่อใด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม