www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายสินค้าให้กับองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษี ต้องออกบิลยังไงคะ

(1/1)

มิ้ม:
ทางบริษัทได้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเอกสารแสดงว่าได้รับการยกเว้นภาษี แต่ระบบบัญชีของเราไม่สามารถออก VAT เป็นศูนย์ได้ ต้องทำอย่างไรคะ

town:
ผมเข้าใจเองว่า  คุณมิ้มใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปในการบันทึกบัญชี  ซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เป็นผมคงสอบถามไปยังผู้จำหน่ายหรือผู้ที่เขียนโปรแกรมครับว่า  จะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง  เพราะผมเองก็ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  ซึ่งในตัวโปรแกรมที่ผมใช้อยู่สามารถที่จะระบุยอด vat เองก็ได้  หรือ ระบุอัตรา vat เป็นศูนย์ก็ได้ครับ  ในเบื้องต้นลองติดต่อทางผู้จำหน่ายหรือผู้ที่เขียนโปรแกรมดูก่อนครับ

มิ้ม:
สวัสดีค่ะคุณ town

ปัญหาคือว่าเราได้ส่งใบกำกับภาษีซึ่งมี VAT ไปให้ลูกค้าแล้ว และลูกค้าก็ทำเรื่องเบิกเงินไปแล้วด้วย ไม่สามารถขอบิลเก่ามายกเลิกแล้วออกบิลใหม่ได้ ซึ่งลูกค้าก็แจ้งว่าเค้าซื้อของกับบริษัทอื่น ก็จะมีการออก VAT ในใบกำกับภาษี แต่เก็บเงินจริงเฉพาะยอดก่อน VAT ได้ ไม่มีปัญหา แค่นำเอกสารที่ยืนยันว่าหน่วยงานนี้ได้รับการยกเว้นภาษีจริงมาแนบเท่านั้น

อย่างนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะ

town:
ในกรณีนี้  ก็เท่ากับว่าเราเรียกเก็บ vat เกินมา  ก็ทำเรื่องคืนเงินค่า vat ให้กับทางลูกค้าไปครับ  ซึ่งก็จะไม่ต้องแก้ใบกำกับภาษี  แต่ถ้าไม่สามารถคืนเงินค่า vat ได้และไม่สามารถเปลี่ยนใบกำกับได้  ผมก็จะนำส่ง vat ไปเลยครับ  เพราะเก็บไว้เราก็ผิด  ก็นำ vat ส่งเป็นรายได้ของประเทศไปเลยครับ

มิ้ม:
ขอบคุณคุณ town มากๆ ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม