www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เป็น Freelance แต่ต้องรับงาน จากบริษัท ..มีปัญหาด้านใบเสร็จอ่ะครับ

(1/2) > >>

zlxzense:
คือทำงานด้านเว็บดีไซน์อยู่ในรูปแบบ ฟรีแลนซ์

แต่ตัวเว็บไซต์ที่รับงาน จดทะเบียนเปนแล้วทีนี้มีบริษัทจะมาว่าจ้างอ่ะครับ

แล้วเขาต้องการใบเสร็จแบบ มี vat อ่ะครับ(งงมั้ย ใบเสร็จแบบที่มันเปนทางการอ่ะครับ)

แล้วทีนี้ทางผม จะสามารถทำให้เขาได้ไหมครับ

แล้วถ้าไมได้ จะต้องทำยังไงตัวผมเองคิดว่าคงไม่ได้

เขาก็บอกว่า ถ้ายังไงลองหาทางให้หน่อยฝ

เพราะเขาเองก็อยากจ้างเรา

แต่ติดที่เป็น ฟรีแลนซ์ช่วยบอกวิธีเรื่องลัดเลาะทางบัญชี ตรงจุดนี้ทีครับ

จะต้องทำบัญชียังไง

สำหรับ การทำธุรกิจระหว่าง freelance กับ บริษัทอ่ะครับรบกวนด้วบน่ะครับ

town:
บริษัทสามารถว่าจ้างฟรีแลนซ์  ซึ่งผมมองว่าคุณ zlxzense น่าจะเป็นบุคคลธรรมดา  และก็ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจากรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีก่อนหักรายจ่ายให้คุณ  zlxzense  ดูก่อนครับว่าเรามีการตกลงว่าจ้างกันในครั้งนี้มีมูลค่างานเป็นจำนวนเท่าใด  แล้วเมื่อนำมารวมกับรายได้ของคุณ  zlxzense ทั้งปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เมื่อไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ไม่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษี  แต่ก็สามารถออกหลักฐานเป็นใบรับเงินได้รับ  ไม่จำเป็นต้องมี vat เสมอไปครับเช่นผมจ้างนาย ก. ให้ทำงานให้  โดยที่นาย ก. ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ผมก็ทำสัญญาและให้นาย ก. ออกหลักฐานการรับเงินพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  โดยที่ไม่มี vat  ผมก็สามารถนำมาบันทึกเป็นหลักฐานทางบัญชีและภาษีได้ผมจึงมองว่าไม่จำเป็นต้องมี vat ก็ได้ครับถ้าเราไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพราะเมื่อเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว  ก็จะต้องมีภาระและหน้าที่มากและวุ่นวายครับศึกษาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/307.0.html

zlxzense:
ขอบคุณมากเลยน่ะครับ

สรุปก็คือ ผมแค่ออกหลักฐานการรับเงินให้เขา พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชน ไปด้วย ก็คือเสร็จแล้วใช่หรือเปล่าครับเพราะฉนั้น  เวลาผมเรียกเก็บเงิน  ผมก็ไม่ต้อง +vat เข้าไปใช่ไหมครับ

หรือว่าจำเป็นต้องบวกอ่ะครับ

zlxzense:
ถามอีกนิดครับ

ถ้าเราไม่ใช้ บัตรประชาชน

แต่ใช้เป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมครับสำเนาทะเบียนพานิชย์อีเล็คทรอนิคแทนได้ไหมครับ

อ้วน:
1.  ถ้าเราไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  หลักฐานที่จะออกให้ก็จะมีเพียงใบรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นครับ2.  เมื่อไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บ vat ครับ3.  ควรเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้รับได้  เช่น  สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ เป็นต้น  ส่วนสำเนาทะเบียนพาณิชย์อีเล็คทรอนิค  นำมาเป็นส่วนประกอบได้แต่ความสมบูรณ์จะสู้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไม่ได้ครับ  เพราะในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จะมีรายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายกว่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม