www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ระบบการจัดซื้อ

(1/1)

แนน:
ผังทางเดินเอกสาร-ระบบการจัดซื้ออย่างไร

อ้วน:
ต้องขอโทษครับ  ผมคงไม่ขออธิบายนะครับ  แต่ขอแนะนำให้ลองไปหาอ่านจากหนังสือที่เกี่ยวกับบัญชี  ที่ศูนย์หนังสือจุฬา  จะมีผู้มีความรู้หลายท่านได้แต่งเป็นตำราออกมาขายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม