www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลดหย่อนภาษีบุคคล หักค่าใช้จ่าย60% ไม่เกิน 1 แสน

(1/1)

ผู้จัดการรายวัน:
       ผู้จัดการรายวัน 2 สิงหาคม 2549 10:58 น.- มนุษย์เงินเดือนเฮ ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น 60% แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จากเดิม 40% แต่ไม่เกิน 6 หมื่นล้าน ผู้มีเงินเดือนต่ำกว่า 19,166 บาทต่อเดือนไม่ต้องเสียภาษี พร้อมออกตัวไม่ใช่นโยบายหาเสียงเป็นเรื่องที่สรรพากรหารือมานานแล้ว

       

        น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วานนี้ (1ส.ค.) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรและร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน หลังจากนี้ให้ส่งเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลังการเลือกตั้งอีกครั้งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ต่อไป

       

        ทั้งนี้ ตามหลักการของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว กระทรวงการคลังจะให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำค่าลดหย่อนที่กำหนดเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดให้สามารถหักค่าลดหย่อนได้ 40%ของรายได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท โดยเพิ่มเป็น 60% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อให้ประชาชนมีรายได้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปและให้ผู้เสียภาษีมีภาระน้อยลง รวมทั้งมีความเท่าเทียมกันในสังคมมากขึ้น แม้จะทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ไปบ้าง เนื่องจากผู้เสียภาษีสามารถหักค่าลดหย่อนเพิ่มขึ้นได้ก็ตาม

       

        ขณะเดียวกันยังมีการปรับปรุงจำนวนเงินสำหรับการขายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นกิจการรายย่อยที่ไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีให้มีจำนวนสูงขึ้นจากเดิมไม่เกิน 1,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 5,000 บาท นอกจากนี้ ยังปรับปรุงจำนวนเงินสำหรับการชำระราคาสินค้าและบริการและผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะที่ต้องออกใบรับตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้มีจำนวนสูงขึ้นจากเดิมไม่เกิน 1,000 บาท เป็นไม่เกิน 5,000 บาทเช่นกัน

       

        ด้านนายไชยยศ สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มวงเงินในการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จาก 40% แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท เป็น 60% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีเงินได้ 230,000 บาทต่อปี หรือ 19,166 บาทต่อเดือน ไม่ต้องเสียภาษี

จากเดิมมีเงินได้ 190,000 บาทต่อปี หรือ 15,833 ต่อเดือน ไม่ต้องเสียภาษี

       

        ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินดังกล่าวจะทำให้ผู้ที่ต้องเสียภาษีมีรายได้เหลือเก็บออมมากขึ้น โดยผู้ที่ต้องเสียภาษี 10% รายได้ จะมีเงินเหลือจากการเสียภาษี 4,000 บาทต่อปี ผู้ที่ต้องเสียภาษี 20% ของรายได้ จะมีเงินเหลือจากการเสียภาษี 8,000 บาทต่อปี ผู้ที่ต้องเสียภาษี 30% ของรายได้ จะมีเงินเหลือ 12,000 บาทต่อปี และผู้ที่ต้องเสียภาษี 37% ของรายได้ จะมีเงินเหลือจากการเสียภาษี 15,000 บาทต่อปี

       

        “ยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นการหาเสียงเลือกตั้ง เพราะกรมสรรพากรมีการดำเนินการอยู่ตลอด ซึ่งการเพิ่มวงเงินในการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในครั้งนี้จะทำให้รับสูญเสียรายได้เท่าใดนั้น กรมคงจะมีการรายงานมาอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่ากฎหมายดังกล่าวคงจะใช้ไม่ทันในปีนี้ เนื่องจากไม่มีสภา ซึ่งก็คงมีผลบังคับใช้ในปี 2550”นายไชยยศกล่าว

town:
ขอบคุณมากครับ  เป็นข่าวดี  แต่เสียดายที่ไม่ทันได้ใช้ในปี 49  

ซิ้ม:
อยากขอถามว่า  ในกรณีที่เราซื้อบ้านและทำประกันชีวิต

สามารถนำมา หักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

wut:
หักค่าใช้จ่าย 60% แต่ไม่เกิน 100,000 บาทเริ่มใช้ปี 50ใช่ไหมคร้บ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม