www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ประกาศใหม่จากกรมพัฒนาธุรกิจ

(1/2) > >>

ขวัญ:
มีประกาศใหม่จากกรมพัฒนาธุรกิจ เกี่ยวกับทุนของห้างหุ้นส่วนที่เปิดใหม่ 15 สิงหาคม 2549 ว่าเอกสารจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจะต้องเพิ่ม หนังสือแสดงที่มาของทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนด้วย ไม่ทราบว่า ห้างหุ้นส่วนที่เพิ่งเปิด เมื่อเดือนกรกฎาคม จะต้องถูกเรียกหนังสือฉบับนี้ด้วยหรือไม่

อ้วน:
เท่าที่ผมทราบ  ณ ปัจจุบันที่ผมเห็นจะเป็นคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 102/2549  เรื่อง  กำหนดเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด  จากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่  ก็ให้คำตอบว่าคำสั่งดังกล่าวไม่มีผลย้อนหลัง  ดังนั้น หจก. ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก่อนที่ประกาศฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ไม่ต้องแสดงที่มาของทุนของหุ้นส่วนแต่ละคนครับ

เจน:
หนังสือแสดงที่มาของทุน ถ้านำเงินสดมาลงทุนเราต้องบอกที่มาว่ามาจากไหนเหรอคะ งงไม่รู้จะอ้างอย่างไรไม่ค่อยเข้าใจ ?????

อ้วน:
ตามความเข้าใจส่วนตัว  หนังสือแสดงที่มาของทุน ผมคิดว่าก็คือ  statement bank  ของบุคคลที่จะเข้ามาลงทุนหรือถือหุ้นครับ  ไม่ใช่   statement bank  ในนามของนิติบุคคลนะครับ  เพื่อพิสูจน์ให้ทางราชการเห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่เป็นคนไทยได้มีการนำเงินมาลงทุนจริง  ไม่ใช่เป็นการลงทุนแต่ชื่อ  แต่ไม่มีตัวเงินครับ

ศรี:
เป็นการแสดงที่มาเฉพาะการจดทะเบียนประเภทห้างหุ้นส่วนใช่ไหมคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม