www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะรับรู้กำไรจากการขายโรงงานได้หรือไม่ อย่างไร

(1/1)

กรรณิการ์:
บริษัท จริยอุตสาหกรรม จำกัด

   บริษัท จริยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า  และผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็คทรอนิกส์ โดยมีโรงงาน 12 แห่ง กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในระหว่าง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างมาก  กระแสเงินสดก็ชี้ให้เห็นปัญหาอย่างเด่นชัดบริษัทได้พยายามเพิ่มผลตอบแทนด้านกำไร และปรับปรุงกระแสเงินสดให้ได้ผลดีขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงต้องตัดสินใจที่จะรวมการดำเนินงานด้านการผลิตบางส่วนเข้าด้วยกัน การตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตส่วนเกิน 1 โรงงาน บริษัทจึงตัดสินใจที่ขายโรงงานนี้ เพื่อที่จะนำกำไรที่เกิดขึ้นเป็นรายได้ในปี25.4 และแกปัญหาด้านกระแสเงินสดทันที

   หลังจากใช้เวลาในการเจรจาอยู่นาน บริษัทก็ตัดสินใจที่จะขายโรงงานให้กับบริษัท ธรรมรักษา จำกัดตามเงื่อนไขต่อไปนี้

    1. โรงงานนี้จะขายในราคา 4,500,000 บาท

   2. บริษัท ธรรมรักษา จำกัดจ่ายเงินวางเริ่มแรก 300,000 บาทให้แก่บริษัท จริยอุตสาหกรรม จำกัด

   3. บริษัท ธรรมรักษา จำกัด จะจ่ายชำระหนี้จำนองสินทรัพย์ให้แก่ธนาคารสุโขทัย แทน บริษัท จริยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นเงินอีก 300,000 บาท

   4. บริษัท ธรรมรักษา จำกัด ออกตั๋วเงินจำนอง จำนวน 3,900,000 บาทให้แก่ บริษัท จริยอุตสาหกรรม จำกัด โดยใน 6 ปีแรกจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยในอัตรา 14% และตั้งแต่ปีที่ 7-14 จะจ่ายเงินพร้อมดอกเบี้ย

   เริ่มแรกบริษัท จริยอุตสาหกรรม จำกัด หวังว่าจะได้รับเงินสดทันทีจากการขาย แต่บริษัทไม่สามารถหาผู้ซื้อที่ต้องการได้ ในที่สุดบริษัทก็ได้ตกลงตามข้อเสนอของ บริษัท ธรรมรักษาจำกัด ซึ่งมีประวัติการดำเนินงานที่ขาดทุน และขาดความเชื่อถือทางด้านการเงิน โดยบริษัทยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินกับบริษัท ธรรมรักษา จำกัดเพื่อที่จะขายโรงงานแห่งนี้ให้ได้ โรงงานนี้มูลค้าตามบัญชีจำนวน 1,100,000 บาท ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีของบริษัท จริยอุตสาหกรรมจำกัด

1. ท่านจะรับรู้กำไรจาการโรงงาน จำนวน 3,400,000 บาทได้หรือไม่ อย่างไร

2. ท่านควรจะลงบันทึกรายการดังกล่าว ภายหลังปี....อย่างไร

อ้วน:
1.  ต้องดูตามข้อเท็จจริงครับว่า  ผู้ที่จะซื้อได้มีการเข้ามาครอบครองตัวทรัพย์สิน หรือเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นแล้ว  ตามความเห็นส่วนตัว  ผมก็ถือว่าขายแล้ว  แม้จะมีการจ่ายชำระไม่ครบก็ตาม  อีกทั้งผมก็เข้าใจเองว่าตัวโรงงานที่จะขาย  จะต้องมีการขายพร้อมกับที่ดิน  ซึ่งเมื่อยังไม่ได้รับชำระครบ  ผู้ขายก็คงจะไม่ไปโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อที่กรมที่ดิน  จึงเป็นไปตามแม่บทการบัญชี  " เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ "  ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าในกรณีนี้จะมีการทำเป็นสัญญาหรือไม่  และถ้ามีจะมีรายละเอียดอย่างไร  แต่สัญญาก็ไม่สำคัญเท่ากับว่า  ผู้ที่จะซื้อได้มีการเข้ามาครอบครองตัวทรัพย์สิน หรือเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นแล้ว  ผมก็จะถือว่าขาย  เพียงแต่กรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินยังไม่โอน  เมื่อถือว่าขาย  ก็จะต้องรับรู้กำไรเมื่อขายเลยครับ  แม้จะได้รับชำระบางส่วนก็ตาม2.  ส่วนเรื่องของการบันทึกบัญชี  ผมก็จะบันทึกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ( ทางด้านผู้ขาย ) เช่น

-  หากมีการรับเงินมัดจำ  จำนวน  300,000 บาท  ก็จะบันทึกโดย

Dr.  เงินสด / ธนาคาร   300,000

Cr.  เงินมัดจำ       300,000-  ผู้ซื้อจ่ายชำระหนี้จำนองสินทรัพย์ให้แก่ธนาคารแทนผู้ขาย  จำนวน  300,000 บาท  จะบันทึกโดย

Dr.  เงินกู้ยืมจากธนาคาร   300,000

Cr.  เงินมัดจำ       300,000-  ผู้ซื้อออกตั๋วเงินจำนอง จำนวน 3,900,000 บาท  จะบันทึกโดย

Dr. ตั๋วเงินรับ   3,900,000

Dr. ค่าเสื่อมราคาสะสม xxxxx

Cr. ที่ดิน xxxxx

Cr. อาคาร xxxxx

Cr. ค่าเสื่อมราคา - อาคาร xxxx

Cr. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน xxxx

ศุภกฤต ศฤงคารินทร์:
ขายโรงงานพร้อมใบอณุญาติ 106

นิคมอุตสาหกรรมโกลเด้นแฟคตอรี่ ( พื้นที่สิม่วงเข้มทำโรงงานได้ทุกประเภท )

หน้านิคมอุตสาหกรรมติดถนนเอกชัย ( ถนนหน้ากว้าง6เลน)

หลังนิคมอุตสาหกรรมออกถนนพระราม2

มีอนุญาติ 106 สามารถรับกำจัดของเสียรีไซเคิล  ( บ.ชัยสถิตย์ รีไซเคิลเคมิคอล จำกัด )

พื้นที่ขนาด 2 ไร่  พื้นที่มีหน้ากว้าง 42 เมตร ยาว 75 เมตร

ประกอบด้วย

    ออฟฟิตสำนักงาน 3 ชั้น หน้ากว้าง 8 เมตร x 12 เมตรพื้นที่ใช้งานรวม 288 ตารางเมตร

    อาคารโรงงาน #1ขนาด 16 เมตร x 12 เมตร  2 ชั้นพื้นที่ใช้งานรวม 384 ตารางเมตร

    อาคารโรงงาน #1ขนาด 30 เมตร x 12 เมตร  2 ชั้นพื้นที่ใช้งานรวม 700 ตารางเมตร

    ห้องค่าส่วนกลาง เดือนละ 3 พันกว่าบาท

    พักจำนวน 20 ห้อง

ขายโรงงานรวมราคา 37 ลบ.

รูปถ่าย   http://cid-2b34961b449e1454.skydrive.live.com/self.aspx/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

ติดต่อ  

   ศุภกฤต  ศฤงคารินทร์

บริษัท ชัยสถิตย์รีไซเคิลเคมีคอล จำกัด

bunchjop@yahoo.com

มือถือ  089-1551589

Tel/Fax 02-817-3913

108/11 ม.อรุณพัฒน์2 ซ.สุขวัสดิ์64 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.เสนอสร้างเครื่องกลั่น ( เพิ่มเติม )

   ออกแบบสร้างเครื่องกลั่น 2 เครื่องรวม Tower ขนาด 12 m x 8 m สูง 16.5 m

   ทั้งระบบ  ( 650 ลิตรต่อ ชั่วโมง,วันละไม่ต่ำกว่า 60 ถัง ) รองรับการขยายเพิ่มเท่าตัว

     " ผลงานบริษัทเอ็นไวรอนเมนทอลเอ็นจิเนียริง "

   มีทีมงานประสปการณ์ยาวนานจากอดีตผู้บริหารบริษัทรีไซเคิลนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม