www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิธีคิดและอัตราภาษี หัก ณที่จ่าย หมดนวดสปา

(1/1)

สมศักดิ์:
1.หจ.รับหมดนวดสปา ประกันรายได้(เงินเดือน)5000.-

ค่าคอมมิชชั่นตามชั่วโมงที่ทำงาน เช่นถ้าเงินได้รวม7000.-

จะแยกเป็นค่าเงินเดือน 5000.- ค่าคอม 2000- แต่ถ้ารายได้รวมไม่ถึง5000 กิจการยอมจ่าย5000.-ตามประกันรายได้ น่าจะเข้าหลักเกณฑ์รายได้ ม 40(1) เพราะมีสภาพเป็นลูกจ้างนายจ้าง แต่เจ้าของกิจการให้หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน5000+คอมมิชั่น2000 เป็น7000คูณ5เปอร์เซ้นต์หักไว้350บาท และหักประกันสังคมจากยอด5000คูณ5เปอร์เซ้นต์ 250 บาท ทำไมต้องหัก ณ ที่จ่าย เพราะเงินได้รวมแล้วไม่ถึง15000ต่อเดือน ไม่พอหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอยู่แล้ว กิจการหักถูกต้องหรือไม่ครับ

2.ถ้าหมอนวดที่ไม่ได้เขียนใบสมัครกิจการจะหัก3%_ถูกต้องหรือไม่ครับ

     ตามข้อ1 ต้องออกใบรับรองหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ หรือรอออกสิ้นปีครั้งเดียว

อ้วน:
1.  มีประเด็นที่ต้องพิจารณากันครับว่า  ตกลงแล้ว  หมอนวดสปา  ทำงานในสถานะใด  เช่น  เป็นลูกจ้าง หรือ รับจ้าง ทำงานเป็นครั้งๆ  ซึ่งจะต้องมาดูรายละเอียดข้อเท็จจริงครับว่า  จึงจะพิจารณาได้ว่าควรถือเป็นเงินได้ตามมาตราใดครับ2.  จากข้อมูลที่ให้มา  ผมก็คิดเองว่า  ไม่น่าจะมีการทำหนังสือการว่าจ้าง  เพียงแต่จะมีการตกลงด้วยวาจาว่าผู้ที่ทำงานให้จะมีเงินได้ขั้นต่ำ  5,000  บาทต่อเดือน  จึงต้องมาพิจารณากันต่อว่า  ลักษณะใดจึงจะเข้าข่ายถือว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 )  ซึ่งมีลักษณะเป็นนายจ้าง - ลูกจ้าง  โดยผมมีมุมมองดังนี้คือ-  ต้องมีการกำหนดวันในการทำงานที่ชัดเจน  เช่นทำงานทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เป็นต้น  ไม่ใช่วันไหนไม่อยากมาก็ไม่มาก็ได้

-  และจะต้องมีการกำหนดเวลาเข้าทำงานและเวลาเลิกงานที่ชัดเจน  ไม่ใช่ว่าวันนี้อยากมาทำงานตอนบ่ายก็มา เป็นต้น3.  แต่หากไม่เข้าข่ายในลักษณะนายจ้าง - ลูกจ้าง  ผมก็มองว่า  น่าจะเข้าข่ายถือเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้  ซึ่งน่าจะเข้าข่ายถือเป็นได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  โดยมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลัก  ไม่ได้กำหนดตายตัวที่ชัดเจนถึงวันและเวลาในการทำงานครับ4.  ไม่ว่าจะเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 ) และเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องหักในอัตราก้าวหน้า  แต่หากกิจการจะหักในอัตราเหมา ไม่ว่าจะ 3% หรือ 5%  ถ้าคำนวณแล้วไม่น้อยกว่าอัตราก้าวหน้า  กฏหมายก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะหักไว้มากกว่า   จึงเป็นผลประโยชน์ที่ผู้ถูกหักต้องทักท้วงกับกิจการครับว่ามีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเกินไป ( แต่ปลายปีก็มีสิทธิขอคืนภาษีได้ครับ  ถ้าคำนวณแล้วว่ามีภาษีที่ชำระเกินไป )5.  ส่วนในเรื่องของประกันสังคม  อันนี้ต้องสันนิฐานไว้ก่อนว่า  ถ้ามีการหักประกันสังคมด้วย  จะต้องมีการจ้างทำงานในลักษณะนายจ้าง - ลูกจ้าง  ถึงจะหักประกันสังคมครับ  เพราะถ้าไม่อยู่ในฐานะนายจ้าง - ลูกจ้าง  ก็ไม่ต้องหักประกันสังคมครับ6.  การจะเขียนใบสมัครหรือไม่เขียน  ตามมุมมองส่วนตัวผม  ผมว่าไม่สำคัญเท่ากับข้อเท็จจริงครับว่ามีการตกลงจ้างทำงานกันในเงื่อนไขใด  และควรถือเป็นเงินได้ตามมาตราอะไร  ดังนั้นจึงให้ดูครับว่าตกลงแล้วมีการกำหนดวันและเวลาในการทำงานเป็นอย่างไร  เพื่อพิจารณาว่าควรถือเป็นเงินได้ตามมาตราอะไร  เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นเงินได้ตามมาตราใด  ก็จะปฏิบัติในส่วนอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องครับ7.  หากเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 )  กฏหมายอนุโลมให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีละครั้งได้ครับ  นอกนั้นต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินครับ

ประกายมาศ:
ทำงานบริษัทค่ะ อัตราการหักเงินประกันสังคม คิดจากรายได้ทั้งหมด หรือว่าคิดหักแค่เงินเดือนค่ะ

สมมุติ

เงินเดือน 8000 บาท

ค่าอาหาร 800 บาท

การหักประกันสังคสหักจากยอดใด จากยอด 8800 หรือ 8000 ค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

เดีย:
พี่ค่ะ รบกวนตอบคำถามแบบด่วนๆ

อยากทราบว่า  ถ้าจะเปิดร้านสปา

จะต้องเสียภาษีกี่ประเภท

และมีภาษีอะไรบ้าง

แต่ละภาษีต้องเสียอย่างไร

paiwan:
อยากทราบวิธีการคำนวนหายอดก่อนที่หักภาษี3%เพราะยอดที่เขาส่งมาเป็นยอดที่ถูกหักภาษีแล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม