www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคำนวณภาษีของคนโสดและแต่งงานแล้ว

(1/1)

สุกัญญา:
หนูประกอบอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์อิสระ ยื่นเสียภาษี ตามแบบ ภงด.90 วงเล็บ (7) มาโดยตลอด ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเสียภาษี อัตรา 5 ไม่เกิน อัตรา 10 มาปีนี้หนูแต่งงาน ทำให้ต้องยื่นเสียภาษีรวมกับสามี ตามกฎหมายสรรพากร ทำให้เงินได้ส่วนนี้ต้องเสียภาษี อัตรา 20 เนื่องจากสามีมีรายได้เดิมถึงอัตรา 20 อยู่ หนูคิดว่ากฎหมายนี้ไม่เป็นธรรมเลย พอแต่งงานรายได้เดิมกลับต้องเสียภาษีเพิ่ม

007:
เค้าถือว่าสามีภรรยาเป็นบุคคลเดียวกันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม