www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สัญญาเช่าการเงินกับเช่าซื้อต่างกันอย่างไร

(1/1)

ลักขณา:
การบันทึกบัญชีสัญญาเช่าการเงินกับเช่าซื้อต่างกันหรือไม่

-ณ วันเริ่มต้นสัญญา

-การผ่อนชำระ

-ณ วันสิ้นสุดสัญญา

007:
คุณอ้วนเคยอธิบายไว้แล้วนะครับ

ลองอ่านกระทู้นี้ดูนะครับhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2754&c=acttown:
ผมมองว่า  ก็ไม่แตกต่างกันครับ  เพียงแต่รูปแบบของสัญญาในทางกฏหมายที่แตกต่างกัน  เพราะทั้งสัญญาเช่าการเงินกับเช่าซื้อ  ผู้ซื้อก็มีวัตถุประสงค์ที่จะครอบครองทรัพย์สินเป็นหลัก  ดังนั้นการบันทึกบัญชีจึงบันทึกเป็นทรัพย์สินเหมือนกันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม