www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบัญชีสินค้าคงเหลือ

(1/1)

เอก:
บริษัทฯ เป็นโรงงานผลิต การส่งสินค้าออกไปเพื่อขายและการออกใบกำกับภาษีจะออกจากที่โรงงาน โดยบริษัทฯ ยังมีสำนักงานขายอยู่แยกออกไปอีกที่หนึ่ง ไม่มีการขายออกจากที่สำนักงานขาย แต่มีสต็อกสินค้าเล็กน้อยไว้ส่วนหนึ่งเพื่อไว้ให้ลูกค้าทดลองใช้ หรือเป็นตัวอย่างเพื่อการนำไปสาธิต เพื่อความคล่องตัว โดยมีการทำรายงานส่งมาให้ทางบัญชีที่โรงงานผลิตเพื่อการลงบัญชีตัดสต็อกสินค้า ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มจากจำนวนที่ให้เป็นตัวอย่างไป1. การทำบัญชีที่โรงงานที่เดียวตามลักษณะเช่นนี้ ทำได้หรือไม่ ถูกต้องหรือผิดหลักการบัญชีหรือทางภาษีหรือไม่ครับ2. สำนักงานขายตอนนี้ยังมิได้จดเป็นสาขาครับ เพราะไม่แน่ใจว่าจะเช่าอยู่ที่สำนักงานนี้นานหรือไม่ เพราะกำลังดูสำนักงานที่อื่นๆ อยู่ และไม่มีระบุเวลาสัญญาเช่าที่แน่นอนครับ และไม่มีการขายเกิดขึ้นจากที่สำนักงานขาย ลักษณะเช่นนี้จะมีปัญหาหรือไม่ครับขอบคุณครับ

อ้วน:
1.  ในทางปฏิบัติสามารถทำได้ครับ  แต่ก็ไม่ถูกต้องในทางกฏหมายทั้งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ ประมวลรัษฏากร  เนื่องจากการมีสินค้าเก็บไว้  แม้จะไม่มีการขายก็ถือเป็นสถานประกอบการ  ดังนั้นจึงต้องจดเป็นสาขาครับ2.  ตามความเห็นส่วนตัว  จากข้อมูลของคุณเอก  เป็นผมผมก็จะไม่จดสาขาครับ  เพราะสินค้ามีปริมาณไม่มาก  ประกอบกับยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของสถานที่ตั้ง  แม้จะไม่ถูกกฏหมาย  แต่หากการทำถูกกฏหมายแล้วเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มกับภาระที่จะเกิดขึ้น  ผมยอมให้ถูกปรับดีกว่าครับ  เพราะค่าปรับน่าจะถูกกว่าภาระที่จะเกิดขึ้น ( หากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปๆ มาๆ ครับ )ในทางกรมพัฒนาธุรกิจ  จะตรวจสอบกิจการได้ยาก  ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนนี้ครับแต่ในทางกรมสรรพากร  จะแบ่งเป็น  2  กรณีคือ

ก.  กรณีที่ตรวจพบสำนักงานขาย  ก็จะมีการขอข้อมูลและหลักฐาน  ถ้ารู้จักชี้แจงก็อาจจะไม่ปัญหาครับ

ข.  กรณีที่ตรวจไม่พบสำนักงานขาย  แต่มาตรวจนับสินค้า ณ โรงงาน  การที่สินค้าขาดจากรายงานก็ถือว่าขาย  ดังนั้นเมื่อยอมยื่นขายเพิ่มเติม  โดยไม่พูดถึงสำนักงานขาย  ก็จบด้วยประการละเช่นนี้

เอก:
ในทางกรมพัฒนาธุรกิจ ผิดกฏหมายร้ายแรงไหมครับ มีโทษอย่างไรบ้างครับ และมีผลกระทบกับผู้ทำบัญชีและผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือไม่ครับสำหรับกรมสรรพากร ถ้าเข้าตรวจผมคงชี้แจงตามที่ได้ชี้แจงเพื่อขอความเห็นจากคุณอ้วน การชี้แจงลักษณะนี้ ชัดเจนกับกรมสรรพากรหรือไม่ครับขอบคุณครับ

อ้วน:
1.  บทลงโทษของทางกรมพัฒนาธุรกิจ  ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ  รบกวนลองสอบถามทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดูครับ  

http://www.dbd.go.th

แต่จะเป็นความผิดในส่วนของนิติบุคคล  ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับผู้ทำบัญชี  แต่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีคงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้  เนื่องจากนิติบุคคลไม่มีชีวิต  ดังนั้นผู้มีอำนาจจึงต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนิติบุคคลครับ2.  ถ้าทางกรมสรรพากรไม่มีข้อมูลในส่วนของสาขา  ผมมองว่าการที่เรายอมยื่นขายเพิ่ม  กรณีที่สินค้าขาดจากรายงาน  ก็เป็นเรื่องปกติของการดำเนินธุรกิจครับ  เพราะการที่จะทำรายงานสินค้าคงเหลือให้ตรงกับปริมาณที่มีอยู่จริง  เป็นเรื่องที่ทำได้  แต่การให้คนทำนั้นก็ย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เช่นกันครับ3.  ดังนั้นคุณเอก  ไม่ต้องกังวลใจให้มากครับ  ถ้าสินค้ามีปริมาณไม่มาก ประกอบกับยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของสถานที่ตั้ง  เป็นผมผมก็ยังไม่จดสาขาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม