www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณี

(1/1)

ก้อย:
ถ้าพนักงานทำยอดขายได้ถึงกำหนด เราจะจ่ายเงินสด ให้ไปเที่ยวต่างประเทศ แบบนี้จะต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ และต้องออกภาษีขายหรือไม่ และต้องคำนวณในเงินเดือนพนักงานหรือไม่

town:
รบกวนลองอ่านกระทู้ที่ 01351

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1351&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม