www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ของแถม

(1/1)

ก้อย:
ของแถมจะต้องออกภาษีขายหรือไม่

ค่าแจกของขวัญให้ตามเทศกาล ต้องออกภาษีขายหรือไม่ขอบคุณค่ะ

town:
1.  รบกวนลองอ่านกระทู้ที่ 01724

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1724&c=actและกระทู้ที่ 01113

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1113&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม