www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปลี่ยนถังน้ำมันเป็นถังแก็ส

(1/1)

แมว:
นำรถที่ใช้ไปเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเป็นใช้แก๊ส กรณีนี้ถือว่าเป็นทรัพย์สิน หรือ เป้นค่าใช้จ่าย รถนั้น ก็ไม่มีมูลค่าแล้วค่ะ

town:
1.  มาดูตัวถังน้ำมันก่อนครับ  เพราะหากยังคิดค่าเสื่อมไม่หมด  ก็ควรจะต้องมีการตัดค่าเสื่อมเฉพาะในส่วนนี้ให้หมดไป  เนื่องจากไม่มีมูลค่าที่ติดกับตัวรถแล้ว  เพราะมีการเปลี่ยนจากถังน้ำมันเป็นถังแก๊สไปแล้ว  แต่ถ้าคิดค่าเสื่อมหมดแล้ว  ก็ไม่ต้องไปคิดค่าใช้จ่ายอะไรในส่วนถังน้ำมันนี้อีก  แต่หากขายหรือเทริน์ได้  ก็จะต้องถือเป็นรายได้นะครับ  เพียงแต่ผู้ซื้อหากเป็นกลุ่มเดียวกับที่ติดตั้งถังแก๊สให้เรา  เราก็อาจจะไม่บันทึกเป็นรายได้  แต่ให้ทำการลดมูลค่าของถังแก๊สลงตามราคาที่ขายหรือเทริน์ได้ครับ2.  ถังแก๊ส  ผมมองว่า  เป็นรายจ่ายที่ให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเกิน  1  รอบปีบัญชี  ดังนั้นจึงถือเป็นทรัพย์สินครับ  แล้วคิดค่าเสื่อมประมาณ 20%  ต่อปีตามราคาทุนของถังแก๊สที่ได้มาครับ

007:
คุณ town เข้าใจผิดนะ  ถังแก๊สที่ติดตั้ง ไม่ใช้การเปลี่ยนแทนถังน้ำมัน  ดังนั้นน่าจะคำนึงถึงเฉพาะถังแก็สตามข้อ 2 ที่คุณ town ตอบนะคร๊าบบบบบบบบ

แมว:
รบกวนขอความเห็นคุณอ้วนด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม