www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ออกใบกำกับภาษีปลอมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

(1/1)

ABN:
มีอยู่ว่าเมื่อเดือน 20 พ.ค ผมดันไปออกใบกำกับภาษีในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่กำลังจะจัดตั้ง(จัดตั้งวันที่ 1 มิ.ย. )ซึ่งระบุเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นบุคคลธรรมดา (1xxxxxxxxxx) เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนครับ

และในใบกำกับภาษีนั้นได้เก็บ VAT 7% มาด้วยครับ

และที่แย่ไปกว่านั้นทางลูกค้าผมได้หักเงิน ณ ที่จ่ายไปแล้ว 3% เนื่องจากเป็นค่าบริการครับ

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่ห้างหุ้นส่วนจะถูกจัดตั้ง และก่อนที่ผมได้รับอนุญาติให้เก็บ VAT ได้(วันที่ 20 มิ.ย.)ครับ

.... เท่าที่ทราบทางลูกค้าของผมเขายื่นภาษีซื้อ และได้ส่งมอบหัก ณ ที่จ่ายของเดือน พ.ค. ไปที่เรียบร้อยแล้วครับ อยากทราบมีวิธีแก้ไขหรือเปล่าครับ เงินที่เขาจ่ายมาเป็นเช็คสั่งจ่ายมาในนามหจก. เมื่อเดือนพ.ค. ในตอนนี้ผมยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินครับ เพราะกลัวว่าจะมีปัญหารบกวนนักบัญชีชี้แนะด้วย เพราะที่ทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์จริงๆ

town:
1.  ถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  ให้ดำเนินการดังนี้

1.1  ยกเลิกใบกำกับภาษีดังกล่าว  โดยที่

-  ลูกค้าต้องคืนใบกำกับภาษีให้ทางคุณ ABN และลูกค้าก็ต้องยื่นแบบภพ. 30  ปรับปรุงเป็นภาษีซื้อแจ้งไว้เกิน  

-  ส่วนทางคุณ ABN  จะต้องคืน vat  ที่เรียกเก็บให้กับลูกค้าและก็ควรรับผิดชอบให้ส่วนของเบี้ยปรับเงินเพิ่ม  จากการที่ลูกค้ายื่นภาษีซื้อเกิน

1.2  เปลี่ยนใบเสร็จรับเงินให้กับทางลูกค้า  โดยเป็นชื่อที่เราจะใช้ในการเสียภาษี และถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็อย่าลืมเรียกเก็บภาษีขายด้วยครับ

1.3  เปลี่ยนรายละเอียดให้หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ทำขึ้นใหม่  ส่วนแบบ ภงด.53  ที่ลูกค้าได้ทำการยื่นรายละเอียดไปแล้ว  ก็ขอติดต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรฝ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อขอแก้ไขรายละเอียดในแบบ ภงด.53  ว่าทางลูกค้าได้มีการระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง ( ซึ่งจะต้องยุ่งยากกับทางลูกค้า ผมก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะยอมดำเนินการหรือไม่ )  

1.4  ส่วนในเรื่องของเช็ค  ก็ให้มีการเปลี่ยนเช็ค  เพื่อให้ชื่อผู้รับเงินตรงกับหลักฐานที่ได้ทำการแก้ไขใหม่ครับ2.  แต่ถ้าในทางปฏิบัติหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้  เป็นผมๆ ก็ต้องเสี่ยงวัดดวงดูครับ  โดยอาจจะไม่แก้ไขอะไรเลย  หรือ  อาจจะหาชื่อที่ถูกต้องของใครมาเสียบแทนชื่อห้างฯ ครับ3.  โทษที่จะเกิดขึ้น  ก็ไม่พ้นเรื่องเสียเงินเท่านั้นครับ  ดังนั้นอย่าได้วิตกจนเกินไปนะครับ

007:
การออกใบกำกับภาษีปลอมถือว่าเป็นคดีอาญา และจะอ้างว่าไม่รู้ก็หมายไม่ได้  แต่ผมคิดว่าคุณไม่ต้องกังวัลเนื่องจากว่าคุณไม่มีเจตนานำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม