www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สัญญาเช่าซื้อรถ

(1/2) > >>

คุณหนึ่ง:
เรียน คุณอ้วน

1. ดิฉันได้ดูสัญญาเช่าซื้อรถโดยทั่วไปจะต้องโชว์ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมร้อยละ เป็นไปได้ไหม ที่บริษัทขายรถให้ผู้ซื้อโดยผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ย เพราะดิฉันได้ดูสัญญาเช่าซื้อรถยี่ห้อฮีโน่ ไม่มีดอกผลเช่าซื้อ

2.สมมติ ชำระค่างวดรถงวดที่1 ทางบริษัทขายรถออกใบกำกับภาษีให้ ดิฉันบันทึก2ครั้ง คือ สมุดรายวันซื้อ(ภาษีซื้อ) และสมุดรายวันจ่าย

สมุดรายวันซื้อ

เดบิท  เจ้าหนี้ผ่อนชำระ

         ภาษีซื้อ

        เครดิต   ????

สมุดรายวันจ่าย

เดบิท  ????

        ดอกผลเช่าซื้อ(ถ้ามี)

        เครดิต  ดอกผลเช่าซื้อรอตัดบัญชี(ถ้ามี)

                  เงินสด/ธนาคาร

คุณอ้วน คิดว่า ???? ควรจะใช้ชื่อบัญชีอะไรดีเป็นบัญชีพักตอนตั้ง และล้างตอนบันทึกใบสำคัญจ่าย

3. ในส่วนของเงินดาวน์ ทางบริษัทขายรถได้ออกใบกำกับภาษีให้ ดิฉันบันทึก 2 ครั้ง คือในสมุดรายวันซื้อ และสมุดรายว้นจ่าย ดิฉันสับสนเอง คุณอ้วนช่วยแนะนำการลงบัญชีให้ด้วยค่ะ เพราะโดยทั่วไปบันทึกครั้งเดียวคือตอนจ่าย แต่สำหรับดิฉันจะต้องนำใบกำกับภาษีทุกใบมาลงบัญชีเพื่อตั้งเจ้าหนี้ หากมีการชำระหนี้บันทึกในสมุดรายวันจ่าย(ถึงแม้วันที่จ่ายเงินกับวันที่ในใบกำกับภาษีเป็นวันเดียวกัน)

ขอขอบคุณ

007:
ณ วันที่ซื้อทรัพย์สินDr ทรัพย์สิน (ราคาเงินสด)

Dr ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี XX

Dr ภาษีซื้อ XX

Cr เจ้าหนี้เช่าซื้อ – บริษัทต่าง ๆ (มูลค่าตามสัญญา-เงินดาวน์)

Cr เงินสด (จ่ายเงินดาวน์)

ณ วันครบกำหนดชำระ (กรณีจ่ายเช็คล่วงหน้า)Dr เจ้าหนี้เช่าซื้อ – บริษัทต่าง ๆ XX

Cr เช็คจ่ายล่วงหน้า XXตัดดอกเบี้ยเช่าซื้อตามอายุสัญญาทุกครั้งที่ถึงกำหนดชำระ

Dr ดอกเบี้ยเช่าซื้อ XX

Cr ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี XX

ณ วันที่เช็คครบกำหนด

Dr เช็คจ่ายล่วงหน้า XX

Cr ธนาคาร XXอ้วน:
1.  ตามความเห็นส่วนตัว  เป็นไปไม่ได้ครับ เพราะอย่างไรผู้ให้เช่าซื้อก็จะต้องคิดผลประโยชน์ในรูปของดอกเบี้ยครับ  เพียงแต่จะแสดงดอกเบี้ยให้เห็นหรือไม่เท่านั้นครับ  ดังนั้นคุณหนึ่งลองขอตารางการผ่อนชำระกับทางบริษัทที่แสดงแยกดอกเบี้ยออกมาให้เห็นครับ2.  คำถามที่ 2 และคำถามที่ 3  ให้บันทึกบัญชีตามที่คุณ  007  แนะนำครับ

na:
กรณีตามข้างบนผู้จัดการเป็นชาวต่างชาติ  แกไม่ยอมรับการบันทึกบันชีที่ต้อง Dr.ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี  แกบอกว่ามันไม่ใช่ Asset ทำไมบันทึกทางด้านเดบิต  อธิบายแล้วว่ามันเป็นดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดที่เราต้องจ่าย แต่เค้าได้ตั้งเค้าเป็นเจ้าหนี้ไปแล้ว  แกก็เลยบอกว่างั้นเอามาหักจากยอดเจ้าหนี้แล้วไม่ต้องแสดงในงบ  ไม่ทราบว่ามีมาตรฐานอันไหนเกี่ยวกับการบันทึกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษบ้างไหมค่ะ  รบกวนขอด่วนด้วยค่ะ  เถียงกัน offcice  จะแตกแล้ว

น้ำหวาน:
กรณีรถถูกขโมยต้องทำอย่างไรบ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม