www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สงสัยเรื่อง ตั๋วสัญญาใช้เงินครับ ลงแบบนี้ได้ด้วยเหรอ

(1/1)

การย์:
ได้รับตั๋สสัญญาใช้เงินจากบริษัทนึงมา  ซึ่งเขาได้ลงกำหนดเวลาชำระคืนวันที่ เมื่อถูกทวงถาม   สามารถลงวันที่ชำระเงินแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับ  ลองคิดดูเล่น ๆ ถ้ามันลงแบบนี้ได้  ตัวอย่าง

ผมมีรายได้ 20 ล้าน แต่ผมไม่อยากจะเสีย vat ก็เลยให้บริษัทในเครือออกตั๋วมาเป็นเงินยืมจากบริษัทผม โดยกำหนดชำระคืน เมื่อถูกทวงถาม  ผ่านไป 10 ปี บริษัทผมก็ไม่ทวงถามสักที ยอมเสียดอกเบี้ยต่อปี แค่ร้อยละ 6 ยังงี้ผมก็สามารถหลบเลี่ยงภาษีไปได้เรื่อย ๆ หรอครับ

การย์:
แก้ไขตัวอย่างหน่อยครับ

ผมมีรายได้ 20 ล้าน แต่ผมลงบัญชีเป็นยืมเงินจากบริษัทในเครือมา  โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ กำหนดชำระเมื่อถูกทวงถาม  เสียดอกเบี้ยร้อยละ 6 แต่ผ่านไป 10 ปี บริษัทในเครือก็แกล้งทำเป็นไม่มีการทวงถาม กลายเป็นว่าผมสามารถเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มไปได้เรื่อย ๆ เหรอครับ

คุณสันติ:
ลูกค้าที่ชำระเงินไม่น่าจะยอมรับได้ หากไม่ได้รับใบกำกับภาษี และ ใบเสร็จรับเงิน เพราะลูกค้าต้องการนำภาษีซื้อไปใช้ และ ใช้เป็นเอกสารประกอบรายจ่ายของกิจการ

town:
1. ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ หนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ออกตั๋ว ให้คำมั่นสัญญาว่า จะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใช้ให้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน" ตั๋วสัญญาใช้เงิน " ต่างกับ " ตั๋วแลกเงิน " ในข้อที่ว่า ตั๋วแลกเงินเป็นเอกสารที่ผู้ออกตั๋ว สั่งบุคคลอื่นให้จ่ายเงิน แต่ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นผู้ออกตั๋วสัญญาว่าตนเองจะเป็นผู้ใช้เงิน2. ตั๋วเงินตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มี 3 ประเภทคือ

2.1 ตั๋วแลกเงิน ( Bill of Exchange ) ( B/E )

2.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ( Promissory Note ) ( P/N )

2.3 เช็ค ( Cheque )3. ในเรื่องของตั๋วสัญญาใช้เงิน  จะไม่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  แต่จะเกี่ยวข้องกับภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์  ซึ่งเมื่อผู้จ่ายจ่ายชำระในส่วนของดอกเบี้ย  ดอกเบี้ยก็ถือเป็นรายจ่ายในปีที่จ่าย  โดยผู้รับต้องถือเป็นรายได้  และผู้รับต้องนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะในส่วนของดอกเบี้ยด้วยครับ  ส่วนในเรื่องของระยะเวลาชำระคืนสามารถระบุว่า " เมื่อทวงถาม "  ก็ได้  แต่ในทางปฏิบัติจริงก็ควรระบุอายุชำระคืนไม่ควรเกิน 1 - 2 ปีครับ  แล้วเมื่อครบกำหนดก็สามารถทำตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ก็ได้ครับ  มิฉะนั้นอาจดูแล้วขาดความน่าเชื่อถือครับ4. ถ้ามีเวลารบกวนลองอ่านกระทู้ที่ 01176

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1176&c=actและกระทู้ที่ 00026

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=26&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม