www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กรณีเกี่ยวกับสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท และงบการเงิน

(1/2) > >>

bensin:
เป็นกรณีศึกษาอีกแล้วค่ะ  บริษัท ชะอำบีช จำกัด ดำเนินกิจการให้เช่าบ้านพักตากอากาศและจำหน่ายอาหารและเครื่องดืม บริษัทได้สร้างบ้านพักตากอากาศที่ชะอำไว้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากในระยะแรกบริษัทขาดแคลนทุนหมุนเวียนจึงได้ขายบ้านพักบางส่วนให้ลูกค้าไปโดยมีสัญญาว่า บริษัทจะรับจัดการให้เช่าบ้านพักเหล่านี้ในระยะที่เจ้าของบ้านมิได้มาพัก  โดยบริษัทคิดค่านายหน้า 10% จากรายได้ทั้งหมด แต่เจ้าของบ้านต้องจ่ายค่าทำความสะอาดให้บริษัทเป็นรายเดือนอีกต่างหาก ในการทำกิจการให้เช่าบ้านพักตากอากาศนี้  บริษัทแบ่งบ้านพักออกเป็น 2 ประเภทคือ

  ประเภท ก  บ้านพักของบริษัทเอง

  ประเภท ข  บ้านของผู้อื่นที่บริษัทรับจัดการให้เช่า  โดยบริษัทจะเก็บเงินค่าเช่าแล้วส่งให้เจ้าของบ้านทุกๆสิ้นเดือนภายหลังที่บริษัทได้หักค่านายหน้าไว้ 10% และค่าทำความสะอาดแล้ว

  ในการเช่าบ้านพักนั้น  ผู้เช่าจะต้องแจ้งความจำนงว่าจะเช่าเป็นเวลากี่วันและต้องชำระเงินไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัทจะนำไปลงบัญชีเงินมัดจำไว้แล้วเปิดบัญชีผู้เช่าเพื่อบันทึกรายการค่าเช่าแต่ละวัน  เมื่อครบกำหนดและลูกค้าจะย้ายออกจึงโอนเงินมัดจำมาหักบัญชีลูกหนี้แล้วส่งบิลเก็บเงินให้ลูกค้า ถ้าลูกค้าอยู่เกินกว่าที่แจ้งไว้ก็ต้องชำระเงินเพิ่ม

  นอกจากการให้เช่าบ้านพักตากอากาศแล้ว  บริษัทยังได้เปิดกิจการห้องอาหารขึ้นเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้เช่าบ้านพักตากอากาศของบริษัทและนักท่องเที่ยวอื่นๆ ค่าขายอาหารมีทั้งขายเงินสดและขายเชื่อให้แก่ผู้เช่าบ้านพักซึ่งจะบันทึกไว้ในบัญชีผู้เช่าบ้านพักและเก็บเงินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า นอกจากนั้นยังมีการขายเชื่อให้บุคคลภายนอกซึ่งใช้บัตรสินเชื่อโดยบริษัทจะส่งบิลเก็บเงินภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป นอกจากค่าขายอาหารและเครื่องดื่มแล้วบริษัทยังมีรายได้เบ็ดเตล็ด เช่น ค่าขายเศษอาหาร ซึ่งรับเป็นเงินสดทุกวันด้วย

ถาม

1.  ออกแบบสมุดรายวันรายได้โดยแสดงให้เห็นรายได้จากการให้เช่าบ้านพักแต่ละประเภท ค่าขายอาหาร ค่าขายเครื่องดื่มแยกจากกัน โดยให้มีการควบคุมค่าขายเงินสดและลูกหนี้แต่ละประเภทได้อย่างดีด้วย

2.  ออกแบบสมุดซื้อ สมุดเงินสดรับและสมุดเงินสดจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

3.  เขียนผังบัญชี (เฉพาะรายได้และต้นทุนขายของแผนกให้เช่าบ้านพักและแผนกอาหารและเครื่องดื่มเพียง 2 แผนก) ของกิจการแห่งนี้

4.  ออกแบบบัญชีผู้เช่าบ้านพัก

5.  ออกแบบงบกำไรขาดทุนที่จะเสนอฝ่ายบริหารทุกๆ เดือนเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของแต่ละแผนก

อ้วน:
จากหนังสือที่ผมแนะนำให้ศึกษา  ผมคิดว่าคุณ  bensin  น่าจะได้แนวความคิดที่จะตอบคำถามในหัวข้อนี้ครับต้องขอโทษที่ไม่ตอบให้ทั้ง  4  คำถามนะครับ  เพราะความรู้จะเกิดได้  ต้องอาศัยการศึกษาหาความรู้ครับ  แล้วความรู้นั้นจะติดตัวคุณไปตลอด  ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาครับ

เคยโดนนักบัญชีหลอก:
มีสองประเทภห่วงวิชา กับตอบไม่ได้ หรือไม่รู้เรื่อง

นิรนาม:
ถ้าไม่ช่วยตอบแล้วจะมีกระทู้

ไปเพื่ออออออ

ใบเตย:
อยากได้โปรโปรแกรมสำหรับธุรกิจขนส่ง เนื่องจากตอนนี้ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายของห้างฯ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม