www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การกำหนดหน้าที่ของพนักงานบัญชีและการเงิน

(1/4) > >>

bensin:
เป็นกรณีศึกษาอ่ะค่า คือตอนนี้หนูเรียนเกี่ยวกับระบบบัญชีอยู่ แล้วมีคำถามเป็นการยกตัวอย่างกรณีนี้มา คือ  บริษัท วิริยะ จำกัด จดทะเบียนตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งออกจำหน่าย บริษัทมีโรงงานอยู่ที่รังสิตซึ่งเป็นที่ผลิตสินค้า เก็บรักษาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและสินค้าที่ผลิตเสร็จพร้อมจะส่งไปให้ลูกค้า และนอกจากนั้นยังมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายบริหารและฝ่ายขาย

  ฝ่ายบริหารแยกส่วนงานออกเป็นแผนกธุรการ แผนกบุคลากร และแผนกบัญชีและการเงิน

  เนื่องจากในระยะแรกของการดำเนินงานปริมาณงานในทุกๆ ด้านยังมีไม่มาก  กรรมการผู้จัดการจึงกำหนดให้แผนกบัญชีและการเงินมีจำนวน 4 คน (ไม่รวมหัวหน้าแผนก)

  ให้ท่านอธิบายถึงลักษณะของงานในแผนกบัญชีและการเงินของบริษัทพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ของหัวหน้าแผนกการบัญชีและการเงินและพนักงานทั้ง 4 คน เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี

อ้วน:
ผมไม่ขอตอบคำถามนะครับ  แต่แนะนำให้ศึกษา0kdหนังสือ  3  เล่มแล้วคุณ  bensin จะได้คำตอบที่หาอยู่ครับ1.  เทคนิคการจัดทำ  Job  Description  บนพื้นฐานของ  Competency  และ  KPI  2.  ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน  ( Job Description )3.  การจัดทำ  Job  Description  สมัยใหม่ ( ภาคปฏิบัติ )ซึ่งหนังสือทั้ง  3  เล่ม  แต่งโดย  คุณณรงค์วิทย์  แสนทอง   จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย  บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์  จำกัด  โทรศัพท์  0-2736-2245-7  หรือ http://www.hrcenter.co.thหมายเหตุ  หนึ่งในข้อคิดที่ผมใช้ในการทำงานคือ  " ไม่เคยทำ  ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้  หรือ ไม่คิดจะทำ "

one_puka:
เป็นกรณีศึกษาอ่ะค่า คือตอนนี้หนูเรียนเกี่ยวกับระบบบัญชีอยู่ แล้วมีคำถามเป็นการยกตัวอย่างกรณีนี้มา คือบริษัท วิริยะ จำกัด จดทะเบียนตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งออกจำหน่าย บริษัทมีโรงงานอยู่ที่รังสิตซึ่งเป็นที่ผลิตสินค้า เก็บรักษาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและสินค้าที่ผลิตเสร็จพร้อมจะส่งไปให้ลูกค้า และนอกจากนั้นยังมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายบริหารและฝ่ายขาย

ฝ่ายบริหารแยกส่วนงานออกเป็นแผนกธุรการ แผนกบุคลากร และแผนกบัญชีและการเงิน

เนื่องจากในระยะแรกของการดำเนินงานปริมาณงานในทุกๆ ด้านยังมีไม่มาก กรรมการผู้จัดการจึงกำหนดให้แผนกบัญชีและการเงินมีจำนวน 4 คน (ไม่รวมหัวหน้าแผนก)

ให้ท่านอธิบายถึงลักษณะของงานในแผนกบัญชีและการเงินของบริษัทพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่ของหัวหน้าแผนกการบัญชีและการเงินและพนักงานทั้ง 4 คน เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี  m:
คุณbensin ได้คำตอบหรือยังค่ะ

พิ้ง:
ทำไม ไม่ตอบคำถามให้อ่าเราก็อยากรู้เหมือนกาน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม