www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษี

(1/1)

น้อย:
การเฉลี่ย vat บริษัท ทำธุรกิจ โรงแรม และ ออฟฟิตให้เช่า ออฟฟิตให้เช่าทำสัญญา 3 ฉบับ 1 ค่าเช่า 2. ค่าอุปกรณ์ 3. ค่าบริการ  และแบบนี้มีวิธี ไหนบ้างที่จะแนะนำให้แยก เกี่ยวกับภาษี ซื้อ ที่ยื่นภาษี 100% และ เฉลี่ยภาษี ทั้ง 2 ส่วน รู้วิธีเฉลี่ยได้อยากทราบวิธีการตีความว่าค่าใช้จ่าย สินทรัพย์แบบไหน เพราะว่า เราซื้อสินทรัพย์ รวม และนำมาใช้ทั้ง 2 ส่วน เช่น ซื้อ เครื่องเขียน ซึ่งใช้ทั้ง โรงแรม และ ออฟฟิต แบบนั้ต้อง เฉลี่ยภาษีหรือไม่  และ ซ่อมระบบแอร์ ซึ่งเป็นแอร์รวม และ ซ่อมพื้นที่จอดรถ  และ ซ่อมลิฟ ส่วนของ ออฟฟิตอย่างเดืยว แต่ ลิฟอยู่ในสัญญา บริการ

คุณอ้วนช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

อ้วน:
1.  ถ้าจะกล่าวถึงหลักการเฉลี่ยภาษีซื้อ  ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่า  จะใช้เฉพาะกรณีที่กิจการต้องประกอบธุรกิจทั้งที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม2.  แต่หากสามารถแยกภาษีซื้อได้อย่างชัดเจนว่าเกิดจากรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อครับ  ดังนั้นการที่จะเฉลี่ยภาษีซื้อจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนว่า  ภาษีซื้อที่เกิดเกิดจากรายได้ที่มี vat เท่าใด และเกิดจากรายได้ที่ไม่มี vat เท่าใด3.  รบกวนลองศึกษาประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ

http://www.rd.go.th/publish/3403.0.htmlหากมีข้อสงสัยหรือข้อมูลเพิ่มเติมยินดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม