www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การออกใบออกแทนใบกำกับภาษีจะจัดทำขึ้นในกรณีใด

(1/1)

yui:
การออกใบออกแทนใบกำกับภาษีจัดทำขึ้นในกรณีใด

อ้วน:
1.  ได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ2.  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกใบแทนใบกำกับได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/7044.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม