www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีขายพิมพ์ชื่อลูกค้าผิด

(1/1)

สุนทร:
กรณีนี้ หากต้องออกใบลดหนี้เพื่อยกเลิกใบกำกับภาษีเดิมแล้วออกใบกำกับภาษีใบใหม่  ใบลดหนี้นี้จะต้องพิมพ์ชื่อลูกค้าที่ผิด หรือพิมพ์ที่ถูกต้อง

town:
1.  การพิมพ์ชื่อลูกค้าผิดในใบกำกับภาษี  ไม่เข้าเงื่อนไขของการออกใบลดหนี้  ดังนั้นจึงไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้ครับเข้าเงื่อนไขในการออกใบลดหนี้หรือไม่ ดูตามมาตรา มาตรา 82/10 ที่เว็ป

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_10

เมื่อเข้าเงื่อนไข ก็ออกลดหนี้ให้ถูกต้องตาม มาตรา 86 / 10 ที่เว็ป

http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html#mata86_10และดูแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 80/2542 http://www.rd.go.th/publish/3574.0.html  2.  ตามข้อมูลของคุณสุนทรที่ให้มา  ผมมองว่าควรจะยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่  ครับ  โดยให้ปฏิบัติตามลิงค์นี้

http://www.rd.go.th/publish/7045.0.html

ทท:
คุณไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้ คุณต้องยกเลิกใบกับกับภาษีใบนั้น แล้วออกฉบับใหม่ให้เขาไปนะคะ

หญิง:
ถ้าออกใบกำกับภาษี ชื่อลูกค้าผิด เช่น (กรุงเทพ) แต่ลูกค้าแจ้งว่า มี (กรุงเทพฯ) ถือว่าใบกำกับภาษีใบนี้ใช้ได้หรือเปล่าค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม