www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลังกระดาษถูกน้ำเปียกเสียหาย

(1/1)

สุนทร:
ซื้อลังกระดาษมาขายโดยรับเข้าเป็นกิโลกรัม แต่เนื่องจากลังกะดาษเหล่านี้โดยฝนเปียกน้ำ จึงต้องนำเข้าเครื่องอัดกระดาษเพื่ออัดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อยขาย ทำให้น้ำหนักหายไปลักษณะนี้ตอนออกใบกำกับภาษีขาย จะออกว่า ขาย 100 กิโลกรัมตามที่ชั่งได้จริง ของในสต็อคก็เหลือ ทำอย่างไรดี

แก้ว:
ตอนซื้อเข้ามามีบิลหรือไม่คะ และถ้าจำนวนน้ำหนักที่แตกต่างไม่เยอะมาก ทำการปรับปรุงออกในบัญชีสินค้าคงเหลือโดยชี้แจงถึงสาเหตุของการที่น้ำหนักหายได้หรือไม่คะ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม