www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รบกวนถามกรณีที่กรรมการยืมเงินบริษัทค่ะ

(1/1)

นิตา:
คือว่ากรรมการยืมเงินจากบริษัทไป 57000 บาท พอตอนชำระคืนกรรการจ่ายคืนเป็นจำนวน 60000 บาทซึ่งมีส่วนเกินอยู่ 30000 บาท แต่ทางกรรมการจะยังไม่เอาส่วนเกินนั้นคืน จะบันทึกบัญชีอย่างไรคะ ตั้งส่วนเกินเป็นเงินทดรองกรรมการได้หรือเปล่าค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับคอตอบ

dangsc:
ลงเป็นเงินกู้ยืมจากกรรมการ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม