สำนักงานบัญชี A&V - บอร์ดบัญชีและภาษี ติดตามเราได้ใน A&V Facebook Best view with best view with google chrome
  • 26/08/2019 12:53:54 PM
  • ยินดีต้อนรับ,สู่บอร์ดบัญชี : www.avaccount.com : บุคคลทั่วไป
Please login or register.

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น


ถ้าท่านกำลังหาผู้สอบบัญชี เรารับตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 100 บาท
http://www.thaicpd.com


ผู้เขียน หัวข้อ: ขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน  (อ่าน 8210 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

แมว

  • บุคคลทั่วไป

มีการขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน และก็ต่ำกว่าราคาทุนด้วยค่ะ สิ่งที่ต้องการทราบคือ1. การบันทึกบัญชีขายใช้ราคาอะไรในการบันทึก และบันทึกบัญชีอย่างไร2. ในกรณีที่มีการรับชำระบางส่วนบันทึกบัญชีอย่างไร3. การบันทึกต้นทุนที่ดินบันทึกอย่างไร  4. และในกรณีที่ขายต่ำกว่าราคาทุนทำได้หรือไม่5. ในกรณีที่ผู้ซื้อออกค่าใช้จ่าย ค่าอากร ค่าภาษี ถือเป็นรายได้ หรือถือเป็นรายจ่ายของบริษัทหรือไม่ บันทึกบัญชีอย่างไร6. ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกหักไว้ตอนขายที่ดิน นำไป ขอคืนตอนสิ้นปีได้หรือไม่ นั่นคือหมายความว่า ตอนสิ้นปี บริษัทมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีน้อยกว่าภาษีที่ได้มีการจ่ายไปแล้วของที่ดิน หรือบริษัท ไม่มีกำไรที่ต้องเสียภาษ๊ ก็ต้องขอคืนภาษีกรณี7. สาระสำคัญอื่นๆ ที่ต้องดูเพิ่มเติม มีอะไรบ้าง8. เหตุผลที่เราสามารถขายที่ดินต่ำกว่าราคาประเมิน มีอะไรบ้างค่ะที่สรรพากรยอมรับค่ะ เช่น ที่ดินตาบอด หรือ แถวน้น ก็ขายกันในราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินกันทั้งนั้น หรือ อื่น ๆ.....ตอนนี้ได้ทำการขายไปแล้วค่ะ มีสัญญาซื้อขายมีการรับเงิน แต่บางส่วนค่ะรบกวนคุณอ้วน ช่วยตอบให้ด้วยค่ะ เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจสอบจากสรรพาการ เพราะเข้าใจว่า เจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินกรณีทีขายที่ดินต่ำกว่าราคาทุน และ ต่ำกว่าราคาประเมินค่ะ

อ้วน

  • บุคคลทั่วไป

ผมคิดเองว่ากิจการของคุณแมว ดำเนินในรูปของนิติบุคคล และประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์  

-  ทางด้านบัญชี  ให้ศึกษาตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 26 เรื่องการรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์-  ทางด้านภาษีอากร  ให้ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 61/2539 เรื่องการคำนวณกำไรสุทธิและเงินได้สุทธิสำหรับกิจการขายอสังหาริมทรัพย์

www.rd.go.th/publish/3587.0.html">http://www.rd.go.th/publish/3587.0.htmlที่นี้เรามาวิเคราะห์ดูทีละข้อกันครับ

1.  การจะรับรู้เป็นรายได้ในทางบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 26 ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไขก็ไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ในทางบัญชีได้ครับ  ส่วนในทางภาษีก็จะเป็นคนละหลัก  ดังนั้นรายได้ในทางบัญชีกับทางภาษีก็จะไม่เท่ากันครับ  เมื่อเข้าเงื่อนไขรับรู้รายได้ในทางบัญชีแล้ว  ก็มาดูคำถามครับว่าในการบันทึกบัญชีขายใช้ราคาอะไรในการบันทึก  คำตอบก็คือ  ใช้ราคาที่ซื้อขายกันจริง  เป็นราคาในการบันทึกครับ  อย่าสับสนกับราคาประเมินของกรมที่ดินนะครับ  เพราะราคาประเมินเป็นราคาที่ใช้ในการคำนวณเพื่อเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมครับ  บันทึกบัญชีโดย

Dr.  เงินสด / ธนาคาร

Dr.  ค่าใช้จ่ายในการโอน

Cr.  รายได้จากการขาย ( ใช้ราคาซื้อขายจริง )2.  ถ้ามีการไปโอนนิติกรรมที่กรมที่ดินแล้ว  จะไม่มีการชำระบัญชีกันบางส่วนเนื่องจาก  ในตอนทำสัญญาจะซื้อจะขายกับทางกรมที่ดิน  ก็มักจะมีการระบุว่าผู้ขายได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งกรรมสิทธิ์ก็ได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อแล้ว  จึงเป็นการยากที่จะบังคับในชำระในส่วนที่ขาดแต่ถ้ายังไม่ไปทำนิติกรรมกับทางกรมที่ดิน  เงินที่ได้รับมาล่วงหน้า  ก็จะต้องถือเป็นหนี้สิน  ซึ่งจะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  เงินสด / ธนาคาร

Cr.  เงินมัดจำรับล่วงหน้า / เจ้าหนี้เงินจอง3.  การบันทึกราคาของต้นทุนที่ดิน  ก็จะต้องบันทึกจากราคาซื้อขายจริง  โดยต้องบวกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทำให้ได้มาซึ่งที่ดินนั้น  เช่น  ค่านายหน้า , ค่าปรับหน้าดิน , ค่าตรวจสอบโฉนด หรือ ค่ารางวัด เป็นต้น  ซึ่งจะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  ที่ดิน / สินค้าคงเหลือ ( ราคาทุนที่ดิน + ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการให้ได้ทรัพย์สินนั้นมา )

Cr.  ธนาคาร4.  การดำเนินธุรกิจโดยเป็นการขายต่ำกว่าทุนนั้น  เกิดขึ้นได้  แต่มักจะไม่เหมาะสม  เนื่องจากผู้ประกอบการในธุรกิจนี้มักจะต้องมีการศึกษาและวางแผนค่อนข้างมาก เพราะเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง  และโดยสภาพราคาอสังหาริมทรัพย์  จะมีแต่ปรับราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ดินไม่งอกเงย  อีกทั้งกฏหมายในการก่อสร้างก็เข้มงวด  จึงทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ มีแต่จะสูงขึ้นครับ5.  ธุรกิจนี้จะมีภาษีที่เกี่ยวข้องดังนี้

5.1  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  เป็นภาระของผู้มีเงินได้  แต่หากผลักภาระให้ผู้ซื้อ  ก็จะต้องถือเป็นรายได้

5.2  อากรแสตมป์  ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได้ครับ

5.3  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  เป็นภาระของผู้มีเงินได้  แต่หากผลักภาระให้ผู้ซื้อ  ก็จะต้องถือเป็นรายได้

5.4  ค่าธรรมเนียมการโอน  แล้วแต่ตกลงครับ  แต่ถ้าผู้ขายยอมออกให้  ก็สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามครับ6.  มีสิทธิ์นำไปขอคืนได้  เสมือนเป็นภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ล่วงหน้าครับ7.  สิ่งที่ควรรู้

7.1  ความรู้ทั่วไปของธุรกิจให้เช่าอสังฯ

7.2  หลักบัญชีและมาตรฐานการบัญชี (มีแต่การขายอสังฯ ไม่มีการเช่าอสังฯ)

7.3  ประมวลรัษฯ และหนังสือตอบข้อหารือ

7.4  กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏหมายเกี่ยวกับกรมที่ดินค้าอสังฯ , กฏหมายเกี่ยวกับกรมการปกครอง – ภาษีโรงเรือน, ภาษีป้าย8.  สภาวะตลาด และลักษณะของที่ดิน  เช่น  มีการเปลี่ยนแปลงผังเมือง  ,  ข้อกำหนดในการก่อสร้าง และการถูกเวนคืนที่ดิน เป็นต้น

คุณอมว

  • บุคคลทั่วไป

ขอบคุณมากค่ะ

007

  • บุคคลทั่วไป

โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์

http://rdsrv2.rd.go.th/landwht/landwht06.asp

 

+ ตอบด่วน

อบรมบัญชี CPD Online เก็บชั่วโมง CPD ได้
เก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชีได้ 7 ชั่วโมง หลักสูตรละ 500 บาท
ที่ www.thaicpdonline.com
PROMOTION ตอนนี้ไม่มีนะครับ

| สำนักงานบัญชี A&V |
| รับทำบัญชี | อบรมบัญชี Online | ตรวจสอบบัญชี | วางแผนภาษีอากร | วางระบบบัญชี |
| บริการด้านกฎหมายและทนายความ | การจัดตั้งบริษัท | การเลิกบริษัท | บริการจดทะเบียน |
| รับจัดหาพนักงานบัญชี | รับสมัครพนักงาน |
| โปรแกรมบัญชี EXPRESS | รับทำลายเอกสารบัญชี |
ติดต่อเรา
| A&V คือใคร | ติดต่อเรา | ลูกค้าของเราบางส่วน | แผนที่บริษัท |


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.105 วินาที กับ 22 คำสั่ง