www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบข้อแตกต่างของการจ่ายเงินสด กับ เช็ค ช่วยตอบกันหน่อยนะคะ

(1/1)

Noii:
อยากทราบว่าการจ่ายเงินสด หรือจ่ายเช็ค สำหรับบริษัทจะมีข้อดี หรือข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไรคะ ตอนนี้ เริ่ม งงๆ ในการสั่งจ่ายว่าจะเลือกแบบไหนดี ช่วยอธิบายให้ทราบหน่อยเถอะคะ ขอบคุณนะคะ

อ้วน:
-  มองในแง่ผู้บริหาร  การจ่ายเช็คมีข้อดีคือ

1.  มีกำหนดเวลาในการบริหารเงินสด  เพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องในการหมุนเวียน

2.  สามารถจัดสรรตัวเงินสด เพื่อนำไปใช้ในส่วนที่จำเป็นก่อน

3.  มีความปลอดภัยมากกว่าการนำตัวเงินสดไปจ่ายชำระ

4.  สามารถตรวจสอบเอกสารก่อนจะมีการจ่ายชำระได้

5.  สามารถตรวจสอบย้อมหลังได้ง่าย  เพราะต้องมีหลักฐานการผ่านธุรกรรมกับทางธนาคาร- มองในแง่ของนักบัญชี  การจ่ายเช็คมีข้อดีคือ

1.  สามารถวางระบบการควบคุมภายในได้รัดกุมและมีความปลอดภัยมากกว่าตัวเงินสด

2.  มีความน่าเชื่อถือในตัวเอกสารมากกว่ารายการที่รับและจ่ายด้วยเงินสด  เพราะจะมีหลักฐานผ่านธุรกรรมกับทางธนาคาร

3.  สามารถตรวจสอบย้อมหลังได้ง่าย  ส่วนข้อเสียผมขอไม่แสดงความคิดเห็นครับ  เพราะเป็นเรื่องปลีกย่อยเล็กๆ น้อยๆ  ไม่พูด .... ไม่พูดครับ

Noii:
รบกวนอีกนิดเถอะคะ คุณอ้วน แล้วไม่ทราบว่า จำนวนเงินเท่าไหร่ที่น่าจะเหมาะสมในการเขียนเช็คหนึ่งใบหละคะ ขอบคุณคะ

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัว  ผมมักจะใช้เช็คสำหรับยอดจำนวนเงินที่เป็นหลักหมื่นบาทขึ้นไปครับ  แต่บางกรณีที่มีการผ่อนชำระเป็นหลักพัน  หลายๆ งวด ผมก็จ่ายชำระเป็นเช็คเช่นกันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม