www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ไม่ได้ยื่นแบบ ภงด.1

(1/1)

ทิพย์:
 ถ้าบริษัท มีการจ่ายค่าจ้างให้คนงาน แต่ไม่มียอดภาษี ที่ต้องนำส่ง  ทางบริษัทฯ จึงไม่ได้ยื่นแบบ ภงด.1 ในเดือนนั้น  จะมีความผิดไหมค่ะ  (ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ยื่นแบบ ภงด.1 ในเดือนนั้นเนื่องจากไม่มีภาษีนำส่ง จะไปยื่นรวม

ตอนยื่น ภงด.1 ก ได้หรือไม่ค่ะ )  จะเสียค่าปรับหรือไม่

                             ขอบคุณค่ะ

                               

อ้วน:
ไม่มีความผิดครับ  เพราะกฏหมายอนุโลมให้ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด. 1  หากมีการจ้างพนักงานแล้วไม่มีภาษีต้องหักนำส่ง  ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด.1 ครับ แต่ยังต้องยื่นประกันสังคมทุกเดือน  และปลายปีต้องยื่นสรุปแบบ ภงด. 1ก  ของทุกๆ คนที่กินเงินเดือนในปีนั้นๆ  แม้ในระหว่างจะไม่มีการยื่นแบบ ภงด. 1  ก็ตาม

ทิพย์:
ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม