www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เคลม

(1/1)

-:
อยากทราบความหมายขอคำว่าเคลมคะ เห็นพูดกันไม่เข้าใจ

กำบัง:
คงจะหมายถึงการเคลมภาษี(ภาษีซื้อ,ภาษีขาย) ก็คือการขอคืนภาษี ซึ่งจะใช้คำว่าเคลมได้หรือไม่ได้ครับ

อ้วน:
โดยทั่วไปก็หมายถึงการทำเรื่องขอคืน  ส่วนใหญ่ที่มักจะได้ยิน  จะเป็นการนำมาใช้ในเรื่องของการประกันภัย  เช่น  เคลมประกัน  เนื่องจากรถที่เราทำประกัน  เกิดความเสียหาย  ในกรณีนี้การเคลม  ก็คือ  การทำเรื่องเพื่อขอชดเชยต่อทรัพย์สินที่ได้ทำประกันไว้ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่หากนำมาใช้ในแง่ภาษีอากรที่มักจะได้ยินบ่อยๆ  จะเป็นเรื่องของการเคลมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งก็คือ  การนำภาษีซื้อมาเครดิตภาษีขาย  หรือ  จะเรียกว่าการขอคืนภาษีซื้อ  ก็มีความหมายไม่แตกต่างกันครับสรุป  ต้องดูครับว่า  ผู้พูดจะใช้คำว่า "เคลม"  ในแง่มุมใดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม