www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กำไรขาดทุนของการซื้อเครื่องจักร

(1/1)

เจน:
ผลต่างกำไรขาดทุนจากการซื้อเครื่องจักรนั้นจะนำมาบันทึกเป็นต้นทุนของเครื่องจักรหรือบันทึกเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายจึงจะถูกคะ

อ้วน:
มาดูในกรณีที่ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  ตามความเห็นส่วนตัว  ผมจะบันทึกเป็นต้นทุน  เนื่องจากเป็นมูลค่าโดยตรงในการซื้อทรัพย์สินนั้นมา  ดังนั้นเมื่อราคาที่ซื้อเพิ่มขึ้น  ก็ควรบันทึกเป็นต้นทุนของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นครับในทางกลับกัน  หากเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  ก็ควรบันทึกลดราคาของทรัพย์สินนั้นลง  เนื่องจากมูลค่าที่ซื้อมานั้นได้ซื้อมาในราคาที่ถูกลงครับสรุป  ถ้าผลต่างทำให้ราคาทรัพย์สินเพิ่มก็บันทึกเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้น  แต่ถ้าผลต่างทำให้ราคาทรัพย์สินลดก็บันทึกลดราคาต้นทุนของทรัพย์สินลงครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม