www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอตัวอย่างจดหมายบอกกล่าวปันผลผู้ถือหุ้น

(1/1)

หมูอ้วน:
ตามที่คุณอ้วนกรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล  ว่า ต้องมีการโฆษณาฯ หรือ มีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุก ๆ คนในทะเบียนหุ้น  ใครมีตัวอย่างจดหมาบอกกล่าวฯ บ้างคะ  ขอความกรุณาส่งให้หน่อยค่ะ

หมูอ้วน เพิ่งเคยจ่ายเงินปันผล เพราะเคยแต่ทำงานกะบริษัทที่ขาดทุนมาตลอด ไม่เคยจ่ายเลย 555

อ้วน:
ผมก็ไม่มีตัวอย่างครับ  แต่เป็นหนังสือเชิญประชุมปกติครับ  เพียงแต่ในวาระการประชุม  ให้ระบุเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินปันผลครับ

gto:
แนะนำลองหาซื้อหนังสือ เปิดบริษัทต้องทำอย่างไร

ของ อ.ชาย กิตติคุณณากรณ์ มีตัวอย่างและขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล เปิดบริษัทถึงปิด ส่วนเรื่องภาษีที่เกี่ยวของเงินปันผล หนังสือ

คุยเฟืองเรื่องภาษี อ.มิตรทอง ชูลิตะวงศ์ และทุกเล่มของ.อ.ชาย กิตฯ ครับเช่น ลุยธุรกิจ ดีมากๆ

อิ้ง:
ขอตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น,เรื่องการประกาศจ่ายเงินปันผล

chanisa:
ให้คำตอบในสิ่งที่ต้องการ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม